Alla inlägg under juli 2012

Av judi - 15 juli 2012 06:30Gud gav oss två öron

men bara en mun..

Kanske en gudomlig

tanke att vi skall

lyssna dubbelt så mycket

som vi talar

John Powell

 


Om man skulle be ett antal människor att beskriva vad de ser när de tittar ut genom ett fönster skulle de troligtvis var och en beskriva det de ser var och en på sitt sätt. Och alla beskrivningarna kan vara lika sanna.

 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=659937

 

ANNONS
Av judi - 13 juli 2012 21:30


Nu när jag är ensam så kan jag känna mig ensam och tänka att det vore  


skönt att få hålla om någon så om bara för en natt  Jag saknar sexet och två samheten att bara få vara och hålla om någon   


att ha någon att  dela vardagens glädje ämnen  med . Att titta på Tv med gå på bio ,konsert att gå ut  på krogen med Att  vara ute i naturen, fiska  lösa korsord med utbyta tankar med  


 

Efter det att  jag separerat från min särbo  så har det inte varit en självklarhet för mig att söka någon ny man  det kräver lite aktivitet från min sida och med facit i hand så kan man konstatera att det är mycket svårare och känna sig attraktiv och få någon intresserad  


som kan känna äkta kärlek Att vara attraktivt med ALS är inte lätt Jag har funderat på det här med kontakt annons  


vilket det nu är via nätet eller i tidningsannons hur skulle det se ut ? 


Här en fundering  


 


 


Levnads glad kvinna med tonårsdöttrar  


Utbildning , specialist sjuksköterska i Diabetes  


Sysselsättning Att hålla min kropp vid liv , arbetar intensivt dagligen mot  ALS som jag fått som diagnos  


sedan 2011 


Bostad 2 plans radhus som är special anpassad Trapphiss finnes  i huset ifall du vill åka den lilla Berg och dalbanan   


Ser framemot sköna höst kvällar  tillsammans med dig ute och  min rullande storm 3 


 

 

 

"One Night Only"

You want all my love and my devotion
You want my love and soul, right on the line
I have no doubt that I could love you, forever
The only trouble is, you really don't have the time

You've got one night only, one night only
That's all you have to spare
One night only
Let's not pretend to care
One night only, one night only
Come on, big baby, come on
One night only
We only have 'til dawn


In the morning this feeling will be gone
It has no chance going on
Something so right has got no chance to live
So let's forget about chances, it's one night I will give


One night only, one night only
You'll be the only one
One night only
Then you have to run


One night only, one night only
There's nothing more to say
One night only
Words get in the way


One night only
One night only
One night only...

 

ANNONS
Av judi - 12 juli 2012 05:30

Jag håller på att planera min semester resa till Stockholm med tåg och riksfärdtjänst och det skall ni veta är inte det lättaste  

Det måste beställas 2 veckor innan att åka Riksfärdtjänst 

Tågbiljetterna via Karlstad är billiga men färdtjänsten vad den kostar har jag inte en aning om 

Det är tyvärr så att när man har ett funktionshinder så kan man inte resa lika lätt som friska personer  

Det skall beställas färdtjänst buss till EL-rullstol och mina flickor betalar samma taxa i taxin som färdtjänsten alltså TAXI taxa ?? 

Som egentligen skulle jämställas med kollektiv trafik men kollektiv trafiken tar inte el-rullstolar så det blir att åka taxi 

både för mig och flickorna ,vilket blir dyrare

 

Tanken bakom att man får taxi istället när man har behov av en El rullstol är att det skall jämställas med Kollektiv trafik men efterom  

den inte tar EL-Rullen så!!! 

 

Jag måste i all bedrövelse ge en eloge till resebolaget i Göteborg som har tagit detta på  

sitt bord att boka med tågbyten ledsagning och taxi resor .. 

vi har bara kommunicerat 1 vecka varje dag i telefon än så länge och än har vi inte fixat alla turer och vad det kostar mig ?  

 

Beror på vilka avtal min hemstad har med Stockholms stad ??? 

och det går visst på någon mil taxa som jag inte har någon kunskap om eller uppgifter utan till  

svar när jag frågar vad det kommer att kosta mig så får jag bara att det ser du när Fakturan kommer och när kommer den? jaa det kan ta 6 månader !!! 

Så hittills verkar det att bli  

 

"The same Procedure as last year" lika mycket cirkus ingen som vet vad det kostar och hur det skall hanteras eller tja förutom att det blir just lika rörigt som förra året

 

Dinner for one

 
http://www.funkaportalen.se/Reportage/Stod-Service/Resor/


Läs mer i funka portalen om tips inför resor ,Kom gärna med tips om du har rest     

Av judi - 11 juli 2012 06:30

Amyotrofisk äta kommer från det grekiska språket: A-betyder "nej", myo avser till "muskler" och trofiska betyder "näring" därför amyotrofisk betyder "ingen näring till muskler , Vilket beskriver den karakteristiska atrofi som de drabbade musklerna visar genom tappad  muskelvävnad. Lateral visar på  de områden i en människas ryggmärgen där delar av nervceller ligger som påverkas. Efterhand som dessa områden påverkas av sjukdomen vilket  leder till ärrbildning eller härdning (skleros) i regionen. 

 

Sjukdomen ALS utvecklar en progressiv svaghet som beror på selektiv död av motoriska nervceller, nervcellerna uppgift är att ge kommando till musklerna  som säger till musklerna  att de skall dra ihop sig. Motoriska nervceller är unika celler, den längsta i kroppen. 


 

Alla neuroner sträcker sig till anslutning av fibern, axonet, till nästa neuron eller ändorganet. 

Vissa motoriska nervceller i ryggmärgen axonet är ca 1 m.långa  för att nå till tårna  till exempel, men cellkroppen upprätthåller dessa  extraordinära fibrer  

 

Detta ställer extra ordinära metabola krav på  motoriska nervceller  

Nedan en grupperingar av  alla forskningsområden  som man har  studier i på ALS  

 

Varje ALS forskningsverksamhet är kopplat till en överblick, länkar och senaste nyheter och illustrativa bilder.  

Nya forskningsområden kan bli aktuella och läggas till när de blir relevanta för ALS forskning. 

 

kliniska prövningar 

Process för ALS sjukdom 

Struktur och dynamik av Axon 

Celldöd och apoptos 

Kognitiva förändringar med ALS [frontotemporal demens] 

glutamat 

inflammation 

mitokondrier 

SOD1 och ALS (koppar zink superoxiddismutas 1) 

miljöfaktorer 

Genetik av ALS 

Laboratorium Modeller för ALS 

Mål cellterapi för ALS 

celltyper 

genterapi 

RNA terapi 

Stam Cells  forskning  

trofiska faktorer 

Av judi - 10 juli 2012 06:30

Att ange vårdsökande till polisen liknar rena Gestapo metoder vart tog de etiska reglerna vägen för vårdpersonalen . 

 

Den  som hävdar att en papperslös skall jämställas med en brottsling har  missat något väsentligt det är inte vårdens sak att ange flyktingar till polisen  


 

Att det finns papperslösa i Sverige är bara ett kvitto  på den dåliga invandringspolitiken som förs i Sverige samt att gränskontrollerna är dåliga  

 

Jag  har själv arbetat som sjuksköterska i ca 30 år och stått där mellan regler och  lagar som arbetsledning och regionen sätter upp för oss som arbetar på  golvet och det är aldrig lätt att för den som står öga mot öga med en vårdsökande Att säga  Nej till någon som söker vård  varken de har rätt papper i handen eller saknar 4 sista nummer i efter  födelse år ,månad och dag ? 

 

Att sitta på sitt kontor långt ifrån verkligheten och bestämma dessa saker på pappret hur  andra skall utföra ett avvisande är bara ett pennstreck för den som skrev detta förslag  

 

Men för den som utför denna handling är det en skymf mot mänskliga rättigheter  samt visar bara att den personen som utför en sådan handling ,saknar empati och inlevelse förmåga i andra människors lidande och skall i så fall byta yrke 

Att som vårdpersonal känna sig "tvingad" att utföra denna nedriga handling i verkligheten har en nedbrytande kraft på arbetsmoralen 

 

Denna handling visar  tydligt också att man kan klassa in människor  

VI och andra 

Vart drar vi gränsen nästa gång någon tar upp en debatt om att "pengarna" 

inte räcker till alla och alla kan inte få vård på lika villkor höger vindarna blåser blir det även klass indelning på ålder och olika sjukdoms grupper? 

 

Just nu så får många privata vård aktörer våra skattepengar och gör vinst men vi har inte pengar till papperslösa för att ge vård ,?? 

 

Reformen skall enligt Göran Hägglund ha sin början i nästa år den 1/7 2013 till att även papperslösa har rätt till samma vård som asylsökande 

 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/overenskommelse-om-migrationspolitik

Av judi - 9 juli 2012 06:30

Den 29 september 2005 meddelade Regeringsrätten en dom (mål nr 1225-03) avseende
assistansersättning vid assistans utförd av privat assistansanordnare i samband med ordinarie
assistents sjukdom. Av domen framgår att en kommun är skyldig att utge ekonomiskt stöd i
samband med ordinarie assistents sjukdom motsvarande de faktiska merkostnader som uppstår, till den del dessa inte täcks av schablonbeloppet. Dessa merkostnader skall verifieras.
Nedanstående regler grundar sig på de rekommendationer i cirkulär 2006:39, Kommunens ansvar
vid sjukdom hos ordinarie personlig assistent, som Sveriges Kommuner och Landstinget utkommit
med 2006-06-22.
Dessa riktlinjer börjar gälla från den 1 januari 2008.

 

VAD BETYDER NU DETTA ?

 

Jo ifall jag får min assistans via ett privat bolag och den personen blir sjuk så skall det privata bolaget ansöka om att få dennes sjuklön betald av kommunen samt även betala för dess vikarie lön ..

 

Med denna ekvation så förstår man att det inte blir så mycket kvar i kommunens kassa utan att

som kommun så får man alltid betala alla sjuklöner för all assistans både för privat och kommunanställda ...Överskottet för assistansbeloppet går då till den som anordnar assistansen i privata fickor ....

Det förklarar varför privata assistansbolag växer upp som svampar ur jorden dom behöver inte ha ansvar för sin personal utan den får kommunen ta oavsett de är anställda i kommunen eller i privata bolag ...

 

http://mora.se/Documents/Blanketter/Socialf%C3%B6rvaltningen/Riktlinjer%20ang%20sjukl%C3%B6neers%C3%A4ttning%20enligt%209%20%C2%A7%202%20LSS.pdf

 

 Super Cats The funniest Cats in  Video

Av judi - 8 juli 2012 19:46

ATT Immunisera möss mot ALS SOD1 mutationen proteinet försenar sjukdomsdebuten och ökar livslängden enligt forskning som finansieras av ALS Association, och publiceras denna vecka i Journal of Neuroscience.

 

"Denna studie stödjer" tidigare data som visar möjligheterna för immunisering som en behandlingsstrategi ", kommenterar Lucie Bruijn, Ph.D., chefsforskare för The ALS Association" och dessutom beskriver den exakta domänen av antikroppen på det muterade proteinet. "studien, som leds av Janice Robertson, Ph.D vid University of Toronto, Kanada, Crucial ger en inblick i den mekanism genom vilken SOD1 mutationen orsakar sjukdom.


I denna studie injicerades mössen med en kort protein kedjaproteinet (peptid), som liknar den den som bildar antikroppar , vilket orsakar att immunsystem bildar A-antikroppar till den.

 

(Denna strategi med injektion liknar den process som används för immunisering av polio och andra smittsamma sjukdomar.)

 

Injektioner ges varje vecka från 6 veckor till 5 månaders ålder. Immuniseringen fördröjer sjukdomsdebuten med ca 26 dagar och livslängd med ca 40 dagar i en mindre allvarligt sjuk musgrupp ,än i en mer allvarligare sjuk grupp, var fördelarna mindre. Behandlingen minskade anhopning av det felveckade proteinet i ryggmärgen och induceras en mindre inflammatorisk och mer skyddande immunsvar.


När antikroppen binder mot denna yta, är det en signal för kroppens immunsystem att städa , vilket minskar sannolikheten för ansamling aggregering.av skadliga proteiner i ryggmärgs vätskan

 

 

Läs mer här

http://www.alsa.org/news/archive/anti-sod1-immunization-delays.html

Av judi - 8 juli 2012 06:30


We call on Him whenever storm clouds gather
We call on Him to light our darkest day
Why must it be that only when we're lonely
And hopes are dim, we call on Him
 
Why don't we call on Him before we lose our way
To count our blessings and thank Him while we may


We call on Him when no-one else will answer
We ask of Him a reason to go on
When our cup of joy becomes a cup of sorrow
Filled to the brim, we call on Him


Why don't we call on Him before we lose our way
To count our blessings and thank Him while we may


LIVET MED ALS

SPRÅK

Fråga mig

105 besvarade frågor

MENY

Sök i bloggen

ARKIV

GÄSTBOK

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Följ judis livsväg med Blogkeen
Följ judis livsväg med Bloglovin'

Besöksstatistik

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se