Alla inlägg under juli 2012

Av judi - 7 juli 2012 06:30

Jag är så ensam. Jag har ingen jag kan ringa. Jag sitter och tittar på telefonen, men den ringer inte. Jag har massor med vänner, men ingen hör av sig. Själv vet jag inte vem jag vågar slå en signal till. Tänk om jag stör?

 

Det är knappast en slump att sms och textmeddelanden ökar, medan röstsamtalen minskar. Skrivna meddelanden inkräktar inte alls lika mycket på integriteten som prat. Det är lättare att skriva hej på någons Facebookvägg än att ringa upp personen och säga det. Och visst, kanske förlorar vi något när vi håller varandra på avstånd på det här sättet – men samtidigt tar vi delvis kål på ensamheten.Där ensamhet förr ofta handlade om isolering, handlar den nu om exkludering. I dag behöver ingen sitta och glo på sin telefon i tystnad. När som helst går det att följa ett samtalsflöde, där människor diskuterar och interagerar. Men samtidigt har antalet tillfällen då man kan känna sig bortvald och ignorerad ökat dramatiskt. Bara för att det går att betrakta ett samtal, behöver det ju inte betyda att man välkomnas in i det.

 Anna-Lena Löfgren -Regniga Natt

ANNONS
Av judi - 6 juli 2012 19:56

Massiv Torsdagsaktion dag 594 mötte regeringen ute i Visby(nhr.se)

Riksdagen har i majoritet nyligen beslutat att icke tillgänglighet bör klassas som diskriminering och nu har regeringen fått uppdraget att skapa ett lagförslag. Men Torsdagsaktionen fortsätter ändå och under Almedalsveckan ägde aktionen rum utanför residenset i morse, där regeringen sammanträdde. Dag 594.

 

läs mer här

http://www.nhr.se/opinion/almedalsveckan-2012/almedalsveckan-2012/nhr-pa-torsdagsaktionen-aven-i-visbynhrse/

ANNONS
Av judi - 6 juli 2012 06:15

THIS SIDE OF PARADISE -BRYAN ADAMS

 

I'm ridin' in the back seat - nine years old
Starin' out the window countin' the highway poles
And then I get to thinkin' - that it don't seem real
I'm flyin' through the universe in a '69 oldsmobile
And I wanna know what they're not tellin'
And I don't wanna hear no lies
I just want something to believe in
Ah - it's a lonely lonely road I'm on
This side of paradise
I'm ridin' in the back seat - black limousine
Starin' out the window at a funeral scene
And then I get to thinkin' - and it don't seem right
I'm sittin' here safe and sound and someone I love is gone tonight
I wanna know what they're not tellin'
And I don't wanna hear no lies
I just want something to believe in
Ah - it's a lonely, lonely road we're on
This side of paradise
There ain't no crystal ball - there ain't no santa claus
There ain't no fairy tales
There ain't no streets of gold
There ain't no chosen few - ya it's just me and you
And that's all we got ya...that's all we got to hold on to
Ya this side of paradise
I remember bein' a little boy in the backseat - nine years old
Always askin' questions - never did what I was told
And then I get to thinkin' like I always do
We wander 'round in the darkness but every now and then
A little light shines through
I want to know what they're not telling
I don't wanna hear no lies
I just want something to believe in
Ah - it's a lonely lonely road we're on
This side of paradise

 Av judi - 5 juli 2012 06:30

Tar  med detta för han sjunger så bra för att han är en av mina idoler trots att han inte finns mer så finns dock hans music lyssna och njut en av hans bästa

 

 

IT,s now or never

 

Songwriters: AARON SCHROEDER, WALLY GOLD

 

It's now or never,
Come hold me tight
Kiss me my darling,
Be mine tonight
Tomorrow will be too late,
It's now or never
My love wont wait.


When I first saw you
With your smile so tender
My heart was captured,
My soul surrendered
I'd spend a lifetime
Waiting for the right time
Now that your near
The time is here at last.
 
It's now or never,
Come hold me tight
Kiss me my darling,
Be mine tonight
Tomorrow will be too late,
It's now or never
My love wont wait.

Just like a willow,
We would cry an ocean
If we lost true love
And sweet devotion
Your lips excite me,
Let your arms invite me
For who knows when
Well meet again this way

It's now or never,
Come hold me tight
Kiss me my darling,
Be mine tonight
Tomorrow will be too late,
It's now or never
My love wont wait.

Av judi - 4 juli 2012 06:30

Mitt i livet kan det handla om att allt det som är betydelsefullt  går förlorat och  faktiskt dör, möjligheter, relationer, hälsa, 

 

Allt  sätts i ett större  sammanhang som innebär ett hopp om att det är en väg som också leder  till något nytt.  

Varje dag är en ny början. Varje dag är ett avslut.  Idag en enhet, en helhet som bär sin egen oro och sin egen glädje. 

 

Livets förgänglighet ger perspektiv. Vad är viktigt och vad är oviktigt?  

Vi klamrar oss fast vid mycket som i det stora perspektivet är oviktigt 

Men det är också en mänsklig erfarenhet att tillvaron är dubbeltydig.  Gott och ont lever sida vid sida.  

Vi tar livet för givet och behandlar  inte alltid jorden och varandra älskansvärt.  

Vi missar hela tiden att  vara ödmjuka inför livets och jordens begränsningar och inför vår egen  kraft och förmåga.   

 
Dagens samhälle går stor del av vår tid åt till kommunikation med andra  människor.  

Mejlen plingar, telefonerna ringer, radio och teve sänder  dygnet runt.  

Världen är stor och vi vill hänga med. Den moderna  människan är ständigt uppkopplad, ständigt nåbar.  

 

Men mitt i denna  virvel av information är det lätt att tappa taget om själen.  

När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ.  

Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand.  

 

När  sorgen drabbar oss är det viktigt för oss människor att vi tar oss tid  

att fundera och samtala kring livet och döden och om meningen med  allt. 

 
 
 
SEASONS IN THE SUN
 
Goodbye to you, my trusted friend.
We've known each other since we're nine or ten.
Together we climbed hills or trees.
Learned of love and ABC's,
skinned our hearts and skinned our knees.
Goodbye my friend, it's hard to die,
when all the birds are singing in the sky,
Now that the spring is in the air.
Pretty girls are everywhere.
When you see them I'll be there.
We had joy, we had fun, we had seasons in the sun.
But the hills that we climbed
were just seasons out of time.
Goodbye, Papa, please pray for me,
I was the black sheep of the family.
You tried to teach me right from wrong.
Too much wine and too much song,
wonder how I get along.
Goodbye, Papa, it's hard to die
when all the birds are singing in the sky,
Now that the spring is in the air.
Little children everywhere.
When you see them I'll be there.
We had joy, we had fun, we had seasons in the sun.
But the wine and the song,
like the seasons, all have gone.
Goodbye, Michelle, my little one.
You gave me love and helped me find the sun.
And every time that I was down
you would always come around
and get my feet back on the ground.
Goodbye, Michelle, it's hard to die
when all the bird are singing in the sky,
Now that the spring is in the air.
With the flowers ev'rywhere.
I whish that we could both be there.
We had joy, we had fun, we had seasons in the sun.
But the stars we could reach
were just starfishs on the beach

Av judi - 3 juli 2012 06:30

Jag är inte bara min kropp


 

Dom flesta människor jag frågat säger att när kroppen dör så finns man inte mer  


Men hur är det för oss med ALS ? 


 

Vi blir förlamade nästan döda ,inte helt, och vi finns fortfarande kvar vi lever fast på ett annat sätt 


Min personlighet är fortfarande samma  som tidigare ..ingen skillnad ..det är bara min kropp som inte är som förut  


Den vill inte som jag vill Den är sjuk det är inte jag som är sjuk utan min kropp  


Det gäller för den utom stående att  se lite djupare jag kan  inte röra på mig som tidigare ,vilket skrämmer en del människor  men tankarna är det inget fel på de är  lika  som tidigare

 

Möjligtvis analyserar jag mer än förr och har tvingats tänka mer  på vad som är viktigt för mig ? 


Vilket jag inte är van med att sätta mig själv i centrum som person  


 

Så när du talar till mig säg inte till mig att jag är sjuk  utan tänk istället  att det är en sjukdom som jag bär på och skall hantera    

Mina kunskaper från den tiden som frisk och arbetsför  finns fortfarande kvar och mina livserfarenheter blir inte mindre med sjukdomen ALS   


Tänk dig när du ser på mig  som en person med resurser och kunskap..

 

 

DUST IN THE WIND

 

I close my eyes
Only for a moment, then the momen't gone
All my dreams
Pass before my eyes, a curiosity
Dust in the wind
All they are is dust in the wind Same old song
Just a drop of water in an endless sea
All we do
Crumbles to the ground, though we refuse to see
Dust in the wind
All we are is dust in the wind, ohh Now, don't hang on
Nothing lasts forever but the earth and sky
It slips away
And all your money won't another minute buy
Dust in the wind
All we are is dust in the wind
All we are is dust in the wind Dust in the wind
Everything is dust in the wind
Everything is dust in the wind
The wind

 

Av judi - 2 juli 2012 06:30

En fas 1, dubbel-blind, placebo-kontrollerad, dosrelaterad baserad på  

säkerhet och hur man tål medicinen  och hur den fungerar i kroppen  för ISIS 333.611  

administreras intratekalt (givits i spinalvätskan )till personer med familjär amyotrofisk lateral skleros som har superoxiddismutas 1 Gene Mutation  (SOD  1) 

 

Syftet med denna studie var att testa säkerhet, hur medicinen tåls ( tolerabilitet) och hur den fungerar fysiologiskt i kroppen (farmakokinetik) 

enstaka doser av ISIS 333.611 administreras som 12-timmars infusioner i spinalvätskan.(i ryggen) 

Fyra dosnivåer utvärderades  Varje dosnivå studerades i en 

grupp  av 8 personer  där 6 randomiserades till aktiv behandling med ISIS 333.611 

och 2 randomiserades till placebo. 

 

Sammanlagt 32 doser gavs till 21 personer med SOD1 ALS (7 individer var 

doserade 2 gånger och 2 ämnen doserades 3 gånger). Resultaten indikerar att ISIS 333.611 

tolererades väl. Inga säkerhets - eller tolerans problem med anknytning till ISIS 333.611 har  

identifierats. Läkemedel nivåer i ryggmärgsvätskan och blod motsvarade väl med 

beräknade nivåer som bygger på preklinisk testning.

 

Läs mer här

 

http://www.alsconsortium.org/news_isis_results.php

 

 Sounds Of Silence Lyrics

Artist: Simon & Garfunkel


Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence


In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
'Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence


And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence


"Fools", said I, "You do not know
Silence like a cancer grows
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you"
But my words, like silent raindrops fell
And echoed
In the wells of silence


And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming
And the sign said, "The words of the prophets are written on the subway walls
And tenement halls"
And whispered in the sounds of silence

Av judi - 1 juli 2012 06:30

"I'm Alive"

Mmmmm ... Mmmmm ...
I get wings to fly
Oh, oh ... I'm alive ... Yeah

When you call on me
When I hear you breathe
I get wings to fly
I feel that I'm alive


When you look at me
I can touch the sky
I know that I'm alive


When you bless the day
I just drift away
All my worries die
I'm glad that I'm alive


You've set my heart on fire
Filled me with love
Made me a woman on clouds above


I couldn't get much higher
My spirit takes flight
'Cause I am alive


When you call on me
(When you call on me)
When I hear you breathe
(When I hear you breathe)
I get wings to fly
I feel that I'm alive
(I am alive)


When you reach for me
(When you reach for me)
Raising spirits high
God knows that...


That I'll be the one
Standing by through good and through trying times
And it's only begun
I can't wait for the rest of my life


When you call on me
(When you call on me)
When you reach for me
(When you reach for me)
I get wings to fly
I feel that...


When you bless the day
(When you bless, you bless the day)
I just drift away
(I just drift away)
All my worries die
I know that I'm alive


I get wings to fly
God knows that I'm alive

 

LIVET MED ALS

SPRÅK

Fråga mig

105 besvarade frågor

MENY

Sök i bloggen

ARKIV

GÄSTBOK

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Följ judis livsväg med Blogkeen
Följ judis livsväg med Bloglovin'

Besöksstatistik

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se