Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av judi - 15 februari 2016 22:39

Tillsammans mot ALS - Ideell grupp
EN PRESENTATION AV VÅR KOMMUNIKATION I DET FORTSATTA ARBETET

 

Vision En värld utan ALS
Syfte Att den som insjuknar i ALS ska ges hopp, stöd och bot

 

Tillsammans mot ALS – Ideell grupp
2016-02-12


Vi är en rikstäckande ideell grupp som arbetar för ALS-drabbades självbestämmande och rättigheter avseende behandlingsmetoder, stöd och hjälpmedel.

 

Vi vill också uppmärksamma vår omgivning på situationen runt ALS och att det blir ett prioriterat område för beslutsfattare, organisationer, stiftelser och läkare. Alla som stöttar detta är välkomna att vara med i gruppen.

 

Tillsammans jobbar vi för att sätta fokus på ALS i olika sammanhang.
Tillsammans mot ALS – Varför?
2016-02-12

 

Ingen bot finns! Inget, sen Rilutek, har hänt på 20 år ur patientsynpunkt. 

 

Hjälp och stöd varierar stort i respektive försäkringskassa, kommun och landsting.  Dagens lagar och regler gör det svårt för läkaren, som har ett blytungt ansvar, att våga godkänna experimentella läkemedel. 

 

Åldersdiskriminering, olika hjälpinsatser före och efter 65 års ålder.

Helhetssyn och nationella riktlinjer saknas. 

 

Ingen vet hur många som lever med ALS idag – det nya registret tar bara upp de som insjuknat från 2015. 

Behandlingsstudier görs knappt i Sverige – ett fåtal erbjuds vara med. 

Finansiella medel saknas – projekt läggs på is. 

ALS är inte prioriterat
Tillsammans mot ALS – Varför?

 

Tidigare uppvaktning av Socialdepartementet, folk- och hälsoministern samt läkemedelsverket, via petition och skrivelser, gav inte önskad respons. 

Även låg respons från professionen och ansvariga avseende petitionen, en mängd artiklar, samt GP Debatt och DN Åsikt. 

Ice Buckett Challenge gett bra skjuts men svagt intresse 2015.
2016-02-12


Tillsammans mot ALS – Våra syften

 

VÅRA SYFTEN 

att bistå ALS-drabbade och andra intressenter med kunskap om rättigheter och att ge stöd i dialogen gentemot försäkringskassa, kommun och landsting. 

att samma villkor ska gälla för alla.

 

Oavsett ålder, kön eller bostadsort. 

att dela med oss av kunskap och tips om ALS till andra drabbade och till allmänheten. 

att samarbeta med andra aktörer för att väcka opinion. 

att sprida kunskap och budskap om ALS genom olika medier. 

att vi ges rätten till självbestämmande över det egna livet genom att exempelvis få välja experimentell behandling. 

att kunna erbjudas möjlighet att delta i rikstäckande behandlingsstudier. 

att via egen insamling öronmärka medel för olika insatser som inte finns i dag.
En förändring krävs i attityder, synsätt och regler för att få hög prioritet på ALS och att vi ges samma hjälp i hela landet.

Det behövs även för att göra det lättare för läkarna att godkänna experimentell behandling och möjliggöra rikstäckande behandlingsstudier. I dag bestämmer staten men läkaren har det enskilda ansvaret. av lagen och tolkningen av densamma så att andning är ett grundläggande behov!


Kartläggning och registrering behövs av alla drabbade i landet för att möjliggöra bästa möjliga grund för forskning och bot. Påverka obligatorisk registrering i Kvalitetsregistret! Även för redan diagnosticerade tidigare än 2015.

 

2016-02-12
Tillsammans mot ALS – Vi kommunicerar genom
Samarbete  Påtryckning  Dialog  Information

 

2016-02-12
Tillsammans mot ALS – Våra intressenter
Socialdepartementet och ministern Socialstyrelsen Kommuner Landsting Försäkringskassa Läkemedelverket Läkemedelsföretag Etiska rådet Neurologer Forskare
Samarbete – Påtryckning - Dialog - Information
ALS - sjuka ALS – anhöriga
Assistenter
Allmänhet
Bidragsgivare
Andra grupper med fokus på ALS
Neuroförbundet
Hjärnfonden
U-C stiftelse
Norska ALS stiftelsen
m. fl.
2016-02-12
Tillsammans mot ALS - Kanaler
Stiftelser, förbund, fonder samt media Hjärnfonden Neuroförbundet U-C stiftelse Tidningar Radio Tv
Andra kanaler och forum
www. xxx Blogg: xxx FB, sluten grupp: Tillsammans mot ALS Twitter: xxx Instagram: xxx Möten: personliga, chatt, skype Mejl Brev Insändare
2016-02-12
Privata FB, bloggar etc.
WEBB: www.als-team.se FB: Fuck ALS (5000 medl) FB: Stoppa ALS FB: Gå mot ALS FB: ALS behandling Nu (500 medl) FB: Defeat ALS (750 medl) FB: ALS Svensk stödgrupp (300 medl)
FB: ALS Norsk stödgrupp
Egna kanaler och forum
ALS - Fakta
Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/amyotrofisklateralskleros
Vårdguiden www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/ALS/
Diagnos: Amyotrofisk lateralskleros Synonymer: ALS, Progressiv spinal muskelatrofi, Progressiv bulbär pares, Pseudobulbär pares, Primär lateral skleros, Motorneuronsjukdom
2016-02-12

 

Tillsammans mot ALS – Vad händer nu?
Grupp på Fb uppstartad Inbjudan, ev. tillsammans med kort presentation skickas ut till intressenter. Intressenter är i första hand ALS – sjuka. ALS – anhöriga. Allmänhet. Bidragsgivare. Företrädare för andra grupper med fokus på ALS. Alla kan tipsa om att gruppen finns. Allas medverkan med att sätta ALS på kartan är guld värt!

 

 

ANNONS
Av judi - 14 januari 2016 06:30

Studie av åldrande på cellnivå

Ny forskning vid Göteborgs universitet har studerat hur åldrandet sker på cellnivå som kan hjälpa förståelsen för bland annat alzheimer och parkinson.

 

Kroppens cellförnyelse fungerar inte för evigt. Ju äldre vi blir, desto sämre går det att med stamcellernas hjälp byta ut gamla och skadade celler mot unga och friska.

 

hittat Här

http://www.aldreicentrum.se/Nyheter/Studie-av-aldrande-pa-cellniva/

 

ANNONS
Av judi - 12 januari 2016 18:57

Publicerad 2016-01-11 av Eva Bartonek
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen.
Nyckelord: , , ,

Visa faktaruta!

För att bättre förstå hur hjärnan fungerar och vad som händer när den drabbas av olika sjukdomar behöver vi kunna lyssna på hjärnan. Vi måste kunna göra det utan att skada den samtidigt som vi har koll på vilka hjärnceller som vi faktiskt lyssnar på.

 

Först då kan vi studera vilka celler som är aktiva vid kronisk smärta eller följa vad som verkligen händer när någon drabbas av exempelvis Alzheimers sjukdom eller depression. Med ökad precision kan vi också stimulera hjärnan på ett mer exakt sätt och med mycket färre biverkningar än idag, t.ex för att hämma skakningar vid Parkinsons sjukdom. Snart finns hjärnelektroder som faktiskt uppfyller dessa krav.

 

Hittat Här

http://www.vetenskaphalsa.se/att-lyssna-pa-hjarnan-med-battre-precision-och-mindre-skada/

 

Av judi - 6 december 2015 06:30

Den 6/12 är det Finlands självständighetsdag. Inte nationaldag. Vi firar seriöst med flaggor, kyrka, militärorkester, presidentens bal och två ljus i alla fönster exakt klockan 18.00

 

Vi firar inte nationen - men självständigheten, som vi fått så dyrt kriga för många gånger.

Vi vill inte vara en del av Sverige eller Ryssland, vi vill vara Finland - med svensk och rysk minoritet, och samer, romer, finlandsturkar, kareler, ester och alla regionala folkgrupper från n...orr till söder.

 

Vi har två officiella språk och två statskyrkor (det visste ni kanske inte! ortodox och luteransk), vi har moskéer och synagoger - och man kan sätta sitt barn på dagis på finska, svenska, ryska, tyska, franska, samiska, grekiska, och säkert många andra språk och enkelt starta egen dagis om språket inte finns representerat.

Vi har press, skolor och universitet helt på två språk.

Så det är inte den homogena nationen vi firar, utan självbestämmanderätten, envisheten, kampen, sisun - självständigheten. Dela gärna så våra svenska grannar lär sig skillnaden mellan nationalism och självständighet!

 

Johanna Parikka Altenstedts foto.
 
Av judi - 28 november 2015 06:30

Immunsystemets celler har många uppgifter. Den första uppgiften är att hålla rent.  Detta sköts av makrofager (storätare) och dendritceller. 

 

Upptäckten av dendritceller belönades med Nobelpriset 2011.

 

Makrofager äter både främmande celler och egna celler som har dött eller håller på att dö.  Klicka på länken så kan du se hur en makrofag äter andra celler:

 

Läs Mer Här

http://www.med.lu.se/teddy/diabetes/immunsystemet

 

 

 

 

Av judi - 27 november 2015 06:30

Ensamhet är inte endast en känsla utan utlöser faktiska genetiska förändringar som orsakar sjukdom och tidig död, visar en studie för första gången.

 

Tidigare studier har visat att social isolering leder till stora problem med hälsan och kan höja risken med att dö i förtid med 14 procent. .

 

hittat Här

http://twice.se/vetenskap-ensamhet-leder-till-sjukdom-dod.htmlursprungs artikel

http://news.uchicago.edu/article/2015/11/23/loneliness-triggers-cellular-changes-can-cause-illness-study-shows?utm_source=newsmodule

 

Av judi - 8 november 2015 19:52

Våra hjärnor har inte bara inlärningsmekanismer utan också glömskemekanismer som suddar ut ”onödig” inlärning. En forskargrupp vid Lunds universitet har nu kunnat beskriva en av dessa mekanismer på cellnivå.

Gruppens resultat förklarar ett inlärningsteoretiskt fenomen som hittills varit svårbegripligt.


Inlärningen stängs av när hjärnan kan tillräckligt bra

Hjärnan vill spara energi

Att upprätthålla onödiga associationsbanor kostar energi för hjärnan. Det är skälet till att avstängningsmekanismen uppstått, menar forskarna – även om den i det här fallet råkat bli lite för stark

 

Hittat Här

Av judi - 29 oktober 2015 18:35

Går det att bli mera lyhörd som assistent ?


De har en förmåga att vara helt närvarande i den situationen som sker och inte heller rädda för att göra ”fel”. De har en stabil och säker grund i sig själva och då spelar det ingen roll vad som händer eller hur andra människor agerar. Dessa assistenter har ofta också en självreflekterande sida

 

Hittat Här

http://patips.se/2015/10/gar-det-att-bli-mer-lyhord/

 


LIVET MED ALS

SPRÅK

Fråga mig

100 besvarade frågor

MENY

Sök i bloggen

ARKIV

GÄSTBOK

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Följ judis livsväg med Blogkeen
Följ judis livsväg med Bloglovin'

Besöksstatistik

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se