Inlägg publicerade under kategorin ALS

Av judi - 12 april 2011 06:45


 

Personer med ALS rapport ibland en känsla av att öronen  är täta , som om de har vatten i dem eller vax .

Kontrollera med en läkare för att utesluta infektionen, sinus problem, vax  eller andra medicinska orsaker.I avsaknad av dessa problem är det möjligt att orsaken kan vara svaga muskler för att behålla tonen i  förbindelser mellan munnen och örats kanaler.Svaghet i musklerna kan leda  till att det är svårt med att hålla   näsborrarna öppna  (alltså öppna luftvägar )

kan dessutom leda till kronisk känslan av att vara täta .Kan avhjälpas med mediciner inklusive  för att stoppa Snarkning, som att prova med snarkplåster  .

Dessa remsor av band går över näsan och hålla öppen näsborrarna.


Antihistaminer= allergi mediciner kan också  hjälpa ibland,


För vissa med ALS, bli öron plågsamt vikta  när man  ligger på sidan . Vissa vårdgivare skapar en "örat kudde" för att förhindra detta problem.


Med hjälp av en bit av skum av lämplig tjocklek att hålla huvudet på plats  (inte lutas upp för högt)

klipp ut en 4-tums hål i centrum för örat och täcka skummet med ett kuddfodral.

  

ÖGON

 


Vissa människor med ALS har bränning eller torra ögon, eller – tvärtom – vattniga ögon.


Båda fallen kan vara irriterande och även smärtsamma

.

 Orsaken kan vara att genom bristen på blinkande eller luft blåser från en frånstötning.


Koksaltlösning ögondroppar eller en varm våt tvättlapp eller kalla tvättlappar  kan hjälpa


Ett antibiotikum kan behövas om irritation kvarstår. Naturliga tårar, tårersättningsmedel, rekommenderas. ALS påverkar inte synskärpan .

   

ALS
ANNONS
Av judi - 11 april 2011 06:45


 

Detta har kallats en av de mest irriterande symptom på ALS. Problemet är inte att saliven ökar utan förmågan att svälja minskar .

Detta kan orsaka kvävning, samt hud irritation, frustration och social isolering på grund av  förlägenhet.I de flesta människor med ALS, kan  kontrollera eller åtminstone få en dräglig nivå på salivationen  I vissa fall kan en sjukgymnast/Logoped  visa saliv strategier, såsom huvudets kroppsställning, med hjälp av  muskler och uppnå att kunna svälja lättare .


En reservation på den medicinska delen det kan se olika ut i olika länder vilka preparat som andvänds och vad som passar varje enskild individ


här görs en lista rätt upp och ner på mediciner som har effekt på salivationen


Läkare kan  förskriva läkemedel att minska (inte eliminera) flödet av saliv. Gemensamma narkotika omfattar atropin sulfat (Sal-Tropine),Tricykliska antidepressiva läkemedel ger muntorrhet  som en bieffekt, Skopolamin korrigeringsfilen används ofta Om dessa är ineffektiva, kan mer potenta drogen Robinul prövas.Den har vissa potentiella bieffekter , såsom förstoppning,

urininkontinens , nedsatt styrka, produktion av slem pluggar och försämring av befintliga glaukom eller mentala förvirring.Nästa  i arsenalen är botulinum toxin (Botox) injektioner i salivkörtlarna  (Jag är tveksam till att denna utförs i Sverige )

det kan ta flera injektioner under ett antal veckor för att uppnå saliv minskning, och effekterna är tillfälligaOm detta inte lyckas, får läkare rekommenderar strålning av  körtlar, (även denna tror jag att man inte utför i sverige ).

Att minska saliv flöde kan orsaka ett annat problem – alltför tjock saliv, som kan vara svåra att svälja eller hosta ut. En torr mun kan också påskynda tand förfall.

Kom ihåg att dregling och mediciner som minskar sekret kan öka kroppens behov av vätska .Vårdgivare har provat olika kreativa sätt att hantera flödet av saliv.

Att torka  saliv, vik en handduk eller en tvättlapp tre eller fyra gånger och lägg det under  hakanTäcka säng kuddar med en plastat överdrag  och en vikt handduk att fånga nattligt dregel.Suga upp saliv med en bärbar sug-maskin, liknande dem som används av tandläkare

Strategier för  att förebygga salivation  är:


Innan sänggående att , gurgla och skölj med varmt saltvatten, särskilt under tunganMinska eller eliminera mjölkprodukter, socker (inklusive konstgjorda) och spannmål/glutenfri produkter från kosten.

Använda några droppar av anis olja i munnen (tillgängligt på hälsokost butiker).

Drick varmt te.


  

ALS
ANNONS
Av judi - 8 april 2011 06:45

 

Nedan finns en titt på tre allmänna stadier av ALS: början, mitten och sent.

Tidsram och symptom för var och en av dessa faser är helt individuell.

Personer med ALS kan mycket snabbt gå genom de 3 stegen, eller så har man  platåer och utvecklar symptom  långsamt

eller så har man en kombination av de olika stadierna


Men för att du som läser detta och för dig som  möter en person med ALS för att du skall få en uppfattning om var i


sjukdomen personen är och för dig som sköter en als sjuk så kan denna stadie indelning ge


Information som är nödvändigt för att kunna ge adekvat hjälp 


Här som följer en allmän skattning av de olika  stadierna med   ALS

   Tidigt stadier


Muskler


Musklerna kan vara svaga och mjuk eller hård, stram och spastic. Muskel kramper och ryckningar (fasciculations) förekommer,


liksom förlust av muskel massa (atrofi).


Symptom kan vara begränsade till ett enda organ ,region eller lindriga symtom kan påverka mer än en region.


Fysiska effekter


Personen kan uppleva trötthet, dålig balans, sluddrigt tal en svag


grepp förmåga med händer , snubblar lätt när man går eller andra mindre symtom från ben och fötter ex vis vrickningar


I detta skede har man kanske inte fått diagnos ännu .

   

Mellersta stadier


Muskler


Symptom blivit mer utbredd.


Vissa muskler är förlamade, medan andra är försvagad eller inte påverkas. Fasciculations får fortsätta.

Fysiska effekter


Oanvända muskler kan orsaka contractures, = lederna blir stela, smärtsamma och ibland deformerad.

detta leder till att personen inte kan stå upp själv längre

Man kan inte köra bil längre


Svaghet i musklerna att svälja kan orsaka kvävning och svårigheter att äta och hantera saliv.


Svaghet i andnings muskler kan orsaka  otillräcklig syra gas utbyte särskilt när man ligger ner eller sover


Vissa människor upplever  okontrollerade skratt eller gråt attacker  särskilt vid (pseudobulbar påverkar).


oavsett hur personen verkar att se ut varken särskilt glad eller ledsen

   

Sent stadier


Muskler

De flesta  musklerna  är förlamade.

Andning utan assistans är nästan obefintlig 

 


Fysiska effekter


Allvarligt begränsad rörlighet. Det går inte att ta hand om de  egna behoven.


Dålig andning orsakar trötthet, otydlig tänkande, huvudvärk och mottaglighet för lunginflammation.

Tal kan inte längre vara möjligt.


Ätande och drickande genom munnen är inte möjligt.

 

   

ALS
Av judi - 6 april 2011 06:45


 

Det är viktigt med bra vätskebalans  för att hålla saliv och slem tunt och för att undvika förstoppning


En annan aspekt är att vätskeintag  leder till toalett besök och även den aspekten  att den sjuke är beroende av hjälp vid toalett besöken

så får det ofta den konsekvensen att den Als -sjuke dricker för dåligt  och har svårt att behålla  ett hög eller normalt  vätskeintag

(detta i sig själv kan vara tidskrävande) .


vilket ytterligare leder det till att den ALS-sjuka inte dricker tillräckligt


Eftersom det är svårt att dricka tunna vätskor på grund av ökad förlamning i svalget

 som vårdare blir det din uppgift att se till att den sjuke får i sig  tillräckligt med vätska – minst sex till åtta 8-xtra  koppar om dagen –


För att förhindra uttorkning, vilket kan leda till fysisk försämring, förstoppning, svaghet, huvudvärk, känsla av sjuka och segt slem som orsakar kvävning.


Ifall laxeringsmedel används mot förstoppning också kan detta också bidra till uttorkning.


Därför är det viktigt att inte dra ner på vätskeintaget i  syfte  att minska besöken på toaletten .

Hur vet jag att den  sjuke har fått i sig tillräckligt med vätska ?


De första tecknen på uttorkning är:

törst

förlust av aptit

torr hud

rödmosig i ansiktet

mörkt färgade urin

torr, klibbiga mun

trötthet

frossa

minskade urin mängd  – eller att det har gått mer än  åtta timmar eller mer utan att kissa

få eller inga tårar när man gråter

ökad svaghet

huvudvärk

yrsel och /eller ljuskänslighet

"

Svår uttorkning kräver akut hjälp. Tecknen är:

Muskel spasms

kräkningar

snabb puls och snabba hjärtslag

rynkigt hud

dimsyn och /eller insjunkna ögon

smärtsamma urinering, eller liten eller ingen urinering

förvirring och irritabilitet

Andnöd

bröst och buk smärta

mycket torr mun, hud och slemhinnor

lågt blodtryck

feber

i allvarliga fall, delirium eller medvetslöshetVad kan man gjöra för att underlätta ?

 
Som hälpmedel finns Förtjocknings medel som man kan andvända i tunnflytande vätskor ,
samt att man rent teknisk gör så att man drar ner hakan böjer huvudet neråt vrider huvudet lite lätt åt sidan när man sväljer detta befrämjar och underlättar vid sväljning  
och så har vi peggen som ger mat och dryck direkt i magsäcken
 

ALS
Av judi - 5 april 2011 06:45

 

Hur är det att äta när man blir förlamad i svalget och sätter i halsen ? 

Ja ni kan ju själva tänka er om varje tugga skall vara förenad med rädsla för att sätta i halsen och kvävas här följer lite tips som man kan ta till sig för att underlätta mat intagetAtt äta och Tugga och ha sväljnings  svårigheter (Sväljningssvårigheter) gör måltider ansträngande för en person med ALS,

på grund av att behovet av att koncentrera sig och äta långsamt för att förhindra kvävning


Det är också en tröttsam och tidskrävande process för vårdgivaren

Ibland äter  en person med ALS så långsamt  under en familjens måltid att deras måltid blir kall

och alla andra är klara med ätandet

och får även sin mat uppskuren  innan personen skall äta  –allt detta  lägger till en känsla av isolering från familjen.


En tal Pedagog  kan ge råd om svälj teknik för att delvis kompensera för muskel svaghet och kost modifiering.


Andra strategier att ta till är:


Vårdgivare bör skära upp mat till små bitar  innan servering.


Undvika torr och smulig livsmedel. dessa kan ha en  "limmande" effekt


blanda med  sås, yoghurt, pudding, puread barnmat eller andra mjuka livsmedel så fungerar det bättre


Vätskor, soppor och andra flytande mat  kan man lättare sugas genom stora sugrör som ex.De som används för Milkshake


Andra sugrör som är avsedda för personer med sväljnings  svårigheter finns via hjälpmedelscentralen


Svaga armar och händer gör att hålla och lyfta redskap är svårt, och hämmar ätandet .


Det finns hjälpmedel, till exempel skedar med bredare handtag.

En arbetsterapeut kan ge mer specifika rekommendationer.


Då det blir det svårare att tugga och svälja, är kvävnings risken större för att undvika detta skall


man sitta kvar ett tag vid bordet och inte gå och lägga sig efter maten detta för att minska  risken

med att sätta i halsen med tanke på eventuella refluxer (Att maten vänder och åker tillbaka )som den ALS sjuka kan ha


Om du måste ligga ner LÄGG dig på Vänster sida


För Vårdgivaren är det bra att ha lärt sig Heimlich manöver .för att kunna häva om den als sjuka har satt i halsen


En Pegg kan placeras i magen medan personen fortfarande kunn äta via /med munnen.


Detta ger det bästa av båda världar. Den als -sjuka kan njuta av smaken av mat och äta små


portioner med familjen, samtidigt som han /hon får huvuddelen av kalorier genom peggen

 

ALS · MAT
Av judi - 1 april 2011 06:45

God morgon eller är det dag när du läser detta vilket fall som helst så hade jag tänkt att ta upp detta med tankens kraft och hur påverka sjukdomen själv genom meditation eller ja kanske bönens kraft här  följer  en kontroversiell artikel


Kan jag påverka min ALS med tankens kraft ?


 

Läs följande  som jag hittat på nätet


Kirurgen Bernie Siegel har sagt: "Forskare studerar för närvarande hur känslor påverkar kroppen på molekylnivå.

 Kvantfysiker som David Bohm och Stewart Wolf menar nu att vi kanske till och med förändrar oss själva ned på atomnivå när vi upplever olika känslor.

Wolf har framkastat idén att rädsla påverkar och kanske uttrycks genom elektronen,

kärlek genom fotonen... Våra känslor har en kemisk verkan och kan döda eller bota... Tankarna styr ofta fullt bokstavligt,

 eller 'anatomiskt', det som händer i kroppen. Om man förändrar sig själv tillräckligt mycket,

kan man då få sjukdomen att försvinna genom att den blir främmande för ens nya jag? Jag tror att man kan förändras så dramatiskt; jag har sett det hända många gånger."  

Dr Siegel berättar följande om en kvinna: "Att nå


fram till att hon 'mådde bra inombords' blev den


främsta uppgiften för en enastående ung kvinna


som fick diagnosen 'ALS'. Detta är en sjukdom idet centrala nervsystemet som ger fortskridande


muskelförtvining och förlamningar. Neurologen


gav henne beskedet: 'Evy, du har mellan sex och


tolv månader kvar att leva. Om du vill göra en


insats, så skall du donera din kropp till forskningen.' "
 
"I ett brev till mig skrev hon: 'Döden tycktes oundviklig ... men det var en sak som var oavslutad:

jag kände ett starkt tvång att förstå vad villkorslös kärlek var för något, innan jag dog."


"Men", fortsätter dr Siegel med humor, "människor som hon går inte hem och dör bara för att någon läkare har gett dem en dödsdom.


De uppfattar diagnosen som en sporre att börja leva, och sedan känner de sig för pigga för att dö."
 
Denna kvinna arbetade nu dagligen på att uttrycka villkorslös kärlek, framför allt gentemot sig själv. Och hon frågade sig om det kanske fanns ett

sammanhang mellan hennes konstanta hat och negativism gentemot sin kropp och dess utseende,


hennes ständiga önskan att vara magrare, och det faktum att denna sjukdom nu verkligen hade uppfyllt hennes önskan, bara i negativ riktning?


Hon ändrade sin inställning och övade sig i att


älska villkorslöst, t.o.m sin förut hatade kropp.
 
Dr Siegel skriver: "Hennes kropp slutade brytas ned och började läka de skador som sjukdomen orsakat. Denna process var en följd av alla de andra fö

rändringarna." Hon blev fullständigt helad och skrev till honom:


"Nuförtiden vaknar jag varje dag fylld av glädje och entusiasm och fortsätter att spela min roll - som är att förändra sjukvården."

Läs mer på denna sajten om sjukdomar och det pranormala


 

http://paranormal.se/mirror/sokaren/www.sokaren.se/INDEX663.HTMLTill dig med särskilt intresse rekomenderar jag boken "Andens anatomi "  av carolyn Myss


  

Här följer en liten övning i chackra healing och meditation 


Av judi - 31 mars 2011 06:45

 

Igår fick jag det brev som jag inte ville ha


Du har en mutation i en av dina gener som ger dig


ALS


Denna mutation i genen SOD1 har tidigare hittats hos många patienter och är den vanligaste orsaken till karakteristisk typ av 


 ALS


med sakta progress och lång överlevnads tid


Vad betyder nu detta ??


Jo jag har ALS


Men ??


Vad  skall jag säga till mina barn ??


Kommer dom också att få

ALS ?

 


Det kan man inte veta

enligt dom genetiska lagar som är så kan man ha genen men inte sjukdomen


och det i sin tur kallas för


Epigenetik


betyder i stort sätt att utifrån kommande orsaker kan


släcka och tända generDet här är förstås intressant eftersom konsekvensen är


att saker som kostvanor, exponering för miljögifter och


bruk av mediciner påverkar vilka gener som används i kroppen.


detat gäller inte bara den enskilda individen

utan även barn och barnbarn; detta fenomen har


observerats i Holland, där barn som föddes under svåra svältförhållanden i samband med andra världskriget


har fått betydligt sämre hälsa än de barn som föddes före och efter svältperioden.De undernärda fostren har även senare i livet betydligt högre risk för många sjukdomar, t.ex cancer, diabetes och allergier.

 


Dessutom har deras barn också större risk för sjukdom;


epigenetiken gör alltså att vårt levnadssätt påverkar framtida generationer


Det är ett oomstritt faktum att epigenetiken är i färd


med att i grunden förändra många av våra hemvanda perspektiv inom alla former av biologi, särskilt medicin.


Anledningarna till detta konstaterande är många.Exempelvis kontrollerar epigenetiken när, var och hur ett arvsanlag uttrycks under tex fosterutvecklingen .Eftersom dessa cellminnen kan nedärvas stabilt från en cell till en annan

är

epigenetiska tillstånd  – till skillnad från genetiska –

 

reversibla och dynamiska.=(omvändbara ,påverkbara )


  


Detta betyder altså att det är inte säkert att mina barn får als


för att minimera utbrottet 

skall dom leva ett så lugnt liv som möjligt och inte utsätta sig för gifter

enkelt utryckt


(mer om detta vid annat tillfälle med arv och epigenetik)

Av judi - 29 mars 2011 06:45

Det är ett enkelt faktum:


kraftig viktminskning är lika med muskel förlust.


Det är därför viktigt att en person med ALS inte bli underviktig.


Det finns många andra skäl varför ALS patienter går ned i vikt.

Svårigheter att tugga  och svälja risker att sätta i halsen

och kvävas

detta en följd  av muskelsvagheten


Arm/hand svaghet leder till  Att man inte kan  äta själv


Andra faktorer är minskad aptit, förstoppning, korta andetag-


det går åt mycket energi att andas


samt allmänt illamående efter att ha ätit


eller trötthet beror på långa och tröttsamma måltider


    

Kraftig viktminskning kan vara en röd flagga som att en persons immunsystemet äventyras,


vilket gör honom eller henne mer mottagliga för bakterier och andra skadliga inkräktare

Detta bör kontrolleras upp med Läkare


samtidigt  som att äta blir svårare, blir också  ofta andningen på verkad


Detta innebär att personen  satsar enorma energi (bränner fler kalorier) bara för att andas,


blir näringsupptaget ännu  viktigare samtidigt som att äta ger trötthet


 

Även om det inte finns evidensbaserad information för effektiviteten av näringstillskottanser vissa läkare att kreatin och antioxidanter (vitaminer c och e med andra näringsämnen) kan vara värdefulla för personer med ALS.Andra ger rådet en daglig multivitamin. Var försiktig med fettlöslig vitaminer (a-vitamin, D, E och K) dessa lagras i levern

och kan bli giftiga i höga doser. Kom ihåg att kosttillskott är som —att lägga till daglia kostsom förvärvats från mat, att  det inte ersätta den

Kom i håg att  näringstillskott inte botar ALS.

   

ALS · MAT

LIVET MED ALS

SPRÅK

Fråga mig

104 besvarade frågor

MENY

Sök i bloggen

ARKIV

GÄSTBOK

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Följ judis livsväg med Blogkeen
Följ judis livsväg med Bloglovin'

Besöksstatistik

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se