Inlägg publicerade under kategorin ALS

Av judi - 26 maj 2011 06:45

Tänder och munhåla

 

Drabbas du av  ökad eller minskad salivproduktion, svårigheter att röra

tungan eller spasticitet i munregionen är det extra viktigt med tand- och munvård.

 

Nedsatt

funktion i armar och händer gör det också svårt att sköta munhygien. Tidig kontakt med

tandhygienist är att rekommendera. Tandhygienisten kan ge rekommendationer om ett personligt munvårdsprogram.

 

Ett flertal produkter som kan vara till hjälp finns på apotek eller

postorder. Exempel på specialprodukter är: tandborstar för personer som har svårt att gapa,

tandborstar med greppvänligt skaft, eltandborstar som kan användas vid nedsatt handfunktion

eller då man behöver hjälp av utomstående.

 

När tungan är inaktiv är det viktigt att borsta

tungan eller använda tungskrapa. Härutöver finns särskild tandkräm som inte löddrar

(Sensodyne), tandstickshållare, muntork för att ta bort saliv efter tandborstning samt

produkter mot muntorrhet.

 

Mjuk bettskena kan provas ut av tandläkaren. God munvård är

viktig, inte bara för tänderna utan också för slemhinnor och tunga där sår ibland kan uppstå.

 

Tandhygienist med specialinriktning på ALS finns i dagsläget inte knuten till teamet. I en framtid skulle detta vara önskvärt.

Du som har hjälp med assistans har också rätt till grönt kort hos tandläkaren

 

 

ANNONS
Av judi - 18 maj 2011 06:45


  


Några av de vanligaste orsakerna till  muskelryckningar orsakas av  stress.

Några dagar med hög stress kan leda till att vissa människor upplever ofrivilliga sammandragningar av en muskel.

Det kan bli mer stressande om en muskel plötsligt beter sig på ett okontrollerat sätt


Att det skulle röra sig om annat än en vanlig ofarlig orsak är långsökt

viktigt att notera att sannolikheten att orsaken  är något medicinskt avgörande  är extremt låg.


Användning av vissa ämnen kan inducera ryckningar.

För mycket koffein kan orsaka  muskel ryckningar. Andra orsaker som läkemedel  kan orsaka muskelryckningar som en bieffekt,

och dessa inkluderar många antihistaminer, vissa steroider och östrogen.Muskler kan också bli för hårt belastade vid träning  eller om man har låga  magnesium värden .


Men ryckningar är vanligen ett senare tecken på magnesium-brist, och åtföljs med andra allvarliga tecken på elektrolyt dysfunktion.


De flesta  former av muskel ryckningar behöver inte  någon som helst behandling och löser sig självt .


Men så är inte alltid fallet, och när ryckningar  i en muskel fortsätter en tid, kan läkarna utesluta potentiellt allvarliga orsaker.


Muskel dysfunktion av denna typ är i vissa fall förknippas med villkor som borrelia, muskeldystrofi eller Lou Gehrig's sjukdom.

Skador på muskler kan också orsaka muskel ryckningar


Det brukar vara andra symptom i samband med muskel ryckningar om den orsakas av ett allvarligt tillstånd som Lou Gehrig's sjukdom.=ALS

men då har man även andra besvär ex.muskler kan vara svaga eller har minskat i storlek och man  kan notera en  skillnad i hur det känns i hela kroppen.


Det kan inte nog understrykas att de flesta upprepade ofrivilliga muskelsammandragningar är inte  relaterade till  sjukdomar. Dock bör en läkare bedöma fortsatta ryckningar i en muskel som varar i mer än ett par dagar.


  

ALS
ANNONS
Av judi - 16 maj 2011 06:45

Massachusetts General Hospital (MGH) forskare har funnit att amyotrofisk laterala skleros (ALS) patienter


som var lätt överviktiga överlevde längre än som var normal viktig eller  underviktig


"Vi har länge känt till att vara underviktig förkortar överlevnaden för ALS patienter,

och flera studier i en djurmodell har visat att viktökning är associerad med ökad överlevnad,

" säger Anne-Marie Wills, av MGH neurologi kliniska prövningar, ledande författare till rapporten.

 


"Vår undersökning har utformats för att undersöka hur kolesterolhalten i blodet påverkar överlevnaden


Vi blev förvånade över att finna att body mass index eller BMI - ett mått på vikten i förhållande till längden  - gjorde stor skillnad i överlevnad.

Patienter med ett BMI på 30-35, som skulle anses milt kliniskt överviktiga,levde längst. och patienter som var överviktiga, med ett BMI på 25-30, levde näst längst,

 


ALS är en progressiv neurodegenerativa sjukdomar som drabbar motor nervceller i hjärnan och ryggmärgen.

Dessa nervcellsdöden avbryts överföringen av neurala impulser till muskel fibrer,

leder till svaghet, förlamning och vanligtvis till döden genom att andningsorganen lägger av

Under loppet av deras sjukdomen ALS förlorar patienter vanligtvis ännu mer vikt än kan hänföras till en

förlust av muskel massa orsakas av nerv förstörelse och relaterade muskel inaktivitet.

 


Studier har visat att ALS patienter bränner fler kalorier än förväntas


från deras begränsad fysisk aktivitet,


men mekanismen för metabolisk ändringen är för närvarande okänd.

 

 

ALS · MAT
Av judi - 14 maj 2011 06:45

  


Fotboll, särskilt ungdoms lag, kan behöva anta regeländringar av att minimera risken för hjärnskakning , säger Dr. Ann McKee, efter en  studier som gjorts där man följt upp vad hjärnskador ger för sen effekter med följd sjukdomar .-Det är skrämmande eftersom vi vet att så många människor som det påverkar, sade McKee,

en doktor i patologi vid Boston University och huvudtalare på förespråkare Kristus Medical Center

på ett symposium på hjärnskador. "Du ser så många individer i verkliga livet , både i de militära

och före detta idrottarna, människor som är våra hjältar, kämpar med livet."Hon kallade skador i hjärnan av tau proteiner,

som flera år  efter en hjärnskakning  är orsaken till degenerativa

sjukdomen kronisk traumatiska encefalopati, "mer förödande än något jag någonsin sett."Jag ser inte att det finns något sätt att minska förekomsten av detta utan att ändra det sätt som spelet spelas.

Jag är säker på att det kommer att vara oerhört impopulärt, men det kommer att vara ett spel som kanske inte är så

en våldsam sport, som inte har tusentals sub-concussive träffar som förekommer i varje säsong.

 


"Man har uppskattat att en linebacker (amerikans fotboll)har mellan 900 och 1 500 sub-concussive träffar på en säsong.

Därför blir det på  10 år ca 15 000 träffar. Det är det som verkligen skiljer fotboll från resten av sporter,

frekvensen av milda upprepade skador. Kanske vi ändra typ eller antal metoder

, eller kanske ändra spelet helt och hållet på verkligen impopulära sätt."

 


Med detta drar jag slutsatsen att kickar man en boll med huvudet så får man en liten hjärnskakning

varje gång

och som leder till skador som uppstår efter hand och ger neurologiska sjukdomar

 

Hilgenberg, som spelade linebacker för Minnesota Vikings, hjärna var skadad efter en lång karriär av nickar med huvudet .

 
Hilgenberg dog av ALS, även känd som "Lou Gehrig sjukdom," vid 66.

 

   

ALS
Av judi - 13 maj 2011 06:45

MÅNDAG, 9 maj HealthDay Nyheter)--


Med ett långt ring finger har associerats med den dödliga  sjukdomen  amyotrofisk laterala skleros (ALS),enligt  brittisk forskare

man tillägger dock att  detta inte innebär att personer med långa ring fingrar kommer att utveckla sjukdomen -- eller ens det löper en högre risk för det.

"Vi har inte gjort en studie som visar att det fins en ökad risk för att senare få ALS

hos personer med långa ring fingrar,säger "  forskaren Ammar Al-Chalabi, professor i neurologi och komplex sjukdom genetik och studierektor för kungens en hand och Research Center vid King's College London.Vad studien hittar, enligt Al-Chalabi , är att "människor med ALS tenderar att

ha mer" manliga"händer i att ringfinger är relativt längre än pekfinger--något som är mer vanligt hos män än kvinnor ."Vi vet redan att ALS är vanligare hos män, men detta kanske har att  göra

med mängden /balansen  av hormoner som vi utsätts för i livmodern,

eftersom ringfingrets längd skall bestämmas i förhållande till mängden manligt hormon som fostret utsätts för" tillägger han.För att studera händerna ,använder Al-Chalabi -team  en digitalkamera för att  fotografera händer och fingrar och deras  längd

på 110 personer, vissa med ALS och andra utan sjukdomen.

Utredarna  tittade sedan  på förhållandet mellan längden på varje persons pekfinger till Ringfinger--kallas 2D:4 d förhållandet.Förhållandet beräknas genom att dividera högra pekfinger längd av längden av Ringfinger.

En låg andel anger att ringfingret är relativt lång jämfört med pekfingret.

Forskare tror att förhållandet finger-längd är en markör för höga prenatala testosteron nivåer.

Det är förmodligen anledningen till att män har längre ring fingrar än index fingrar, i förhållande till kvinnor , sade forskarna.

Forskarna fann att 2D:4 d förhållandet var lägre för personer som lider av ALS, jämfört med dem som inte har sjukdomen.
Relativa längderr på fingrarna ge en uppfattning om vad som gör motoriska nerver sårbara," sade Al-Chalabi.

"Det ser ut som tt manliga hormoner i livmodern inte bara gör våra nerv system och muskler mer maskulina, de kan också göra dem mer i riskzonen för ALS."Han och de andra forskarna betonade dock att förhållandet siffran "har ingen användning som ett verktyg för screening."

Kommentera undersökningen, sade Dr. Michael Geoffrey Benatar, docent i neurologi vid University of Miami Miller School of Medicine,

att "tanken att vissa tidiga händelse i livet gör sin

känslighet för neurodegenerativa sjukdom inte är en orimlig tanke alls."

 ALS
Av judi - 12 maj 2011 06:45

ALS OCH MUSKLER

Motorneuronsjukdom leder till skada på såväl nedre som övre motorneuron, varför en

blandbild av perifera och centrala pareser oftast ses.

Skada på nedre motorneuronet ger slapp pares, atrofi, fascikulationer och areflexi.


Muskelsvagheten kan av patienterna uppfattas som en ökad uttröttbarhet eller oförmåga att

klara vissa uppgifter. Ibland framträder svagheten först efter ansträngning.

En muskelsvaghet

kan ge nedsatt balans, även om balansen inte primärt drabbas av sjukdomen.


Den fysiska

osäkerhet som muskelsvagheten medför, kan leda till att man blir mindre fysiskt aktiv.


Skada på övre motorneuronet ger en tonusökad/spastisk pares. Tonusökningen är beroende av

kroppsställning och aktivitet.


Det är viktigt att försöka bibehålla rörligheten, till exempel

genom rörelseuttag, töjning och viloställningar. Detta är viktigt framför allt i händer, axlar

och fötter. Man bör också försöka minska spänning och oro, då detta kan påverka

muskeltonus negativt.

 


VILKA MUSKLER ANGRIPS FÖRST ?
De flesta ALS-patienter märker först muskelsvaghet antingen i armarna eller benen (32 procent i armarna och 36 procent i benen). Ungefär 25 procent av ALS-patienterna har talsvårigheter som första symptom. Detta kallas bulbar ALS. ALS är en mycket varierande sjukdom, och det finns fall där andningen angrips först, utan några andra symptom. Ungefär 7 procent har som första symptom andningssvårigheter.ANGRIPS ALLA MUSKLER ?ALS angriper inte alla muskler. Blås- och tarmfunktion, ögonmuskler och känsel brukar inte påverkas. Hjärtmuskeln angrips inte. Ögonens muskler är de sista som angrips och, i vissa fall, förblir dom intakta.KAN MAN GENOM TRÄNING MINSKA MUSKLERNAS NEDBRYTNING ?
Träning saktar inte ner förlusten av muskler beroende på ALS. Tung träning rekommenderas inte på grund av den trötthet den orsakar i redan försvagade muskler. Lätt träning som promenad, simning och stretchning kan hjälpa till med att bibehålla styrkan i muskler som inte ännu är angripna av ALS. När muskelförtviningen blivit allvarlig, är den enda rekommenderade träningen att hålla lederna mjuka.


ALS
Av judi - 10 maj 2011 06:45

Tina Jansson är född 1964, lärare och hobbysaxofonist. Hon bor i Örebro med man och tre barn.

Hon är också svårt sjuk i ALS och kan inte längre röra sig eller tala.

Sedan juni 2007 berättar hon om sina tankar kring döden, livet och lite annat på den populära bloggen http://harpasione.blogg.se.

Sommaren 2010 blev hon framröstad till Lyssnarnas sommarvärd och hennes sommarprogram sändes i P1 den 21 juli 2010.

Nu kommer hennes texter i bokform på Verbum Förlag. Boken heter "Om det bara var jag".

 Bokens baksidestext:

Om det bara var jag.

Om det bara var mig det handlade om.

Jag klarar det.

Jag fixar att vara sjuk.

Jag kan leva och tänka på döden.

Jag står ut med lite ont,

att bli matad och torkad i rumpan,

ha assistans och bli lyft i lyft.

Men det är ju alla andra också.

Mannen och barnen,

föräldrarna, syskon, syskonbarn,

fastrar, kusiner, vänner, grannar, bekanta och obekanta.

 

Tina Jansson har varit sjuk i ALS sedan sommaren 2006.Hon kan inte längre fika med sina vänner, krama om sina barn, stryka sin man över kinden.

Men tankarna och iakttagelserna är lika skarpa som alltid.

Mitt i all sorg och oro finns humorn och värmen, och hon har en befriande distans till både sig själv och sjukdomen.

 

ALS
Av judi - 5 maj 2011 06:45

 

Jag har tagit upp det tidigare att det är en sorg att förlora förmågan att kunna

bestämma över sin egen kropp  att bli förlamad i sina armar och ben

fången i sin egen kropp


Sorgen är inte bara min utan även dom som står mig nära sörjer också

sorgen har olika faser och det kan också vara så att man stannar olika tid i domolika faserna samtidigt som man inte följer en strikt mall utan man kan hoppa fram och tillbaka i dom olika faserna


Det tar tid att acceptera verkligheten i ALS och göra sig redo att acceptera det fullt ut ,och att lära sig och leva med det 


Varje person kommer att uppleva denna resan på ett psykiskt plan och göra en individuell resa

med en tidsplan för den enskilda och med olika grader av intensitet.


Ibland uppträder stadier av sorg – chock, ilska, köpslående, depression, godkännande – i olika ordning eller ett stadie  återkommer flera gånger.Den som är vårdgivare måste ha tålamod om det är deras anhöriga och familjemedlemmar som går igenom dessa smärtsamma känslor.De anhöriga upplever sina egna förluster, utöver dem som påverkar personen med ALS.


De har mindre tid för andra familjemedlemmar och säkerligen mindre tid för sig själva.

vardagslivet kan vara  fysiskt krävande och leda till eller förvärra, andra fysiska problem eller sjukdom.ALS blir ofta familjens ekonomiska prioritet, överskuggar drömmar om ett nytt hem,

särskilda semester eller en bekväm pensionering, att inte tala om vanliga lyx som film eller nya kläder.Många anhöriga måste ge upp jobb eller karriärer där de har arbetat hårt för att nå en positionMed oväntade förändringar i karriär, föräldraskap, hälsa och ekonomiska planer,

är det ibland så att den som vårdar en anhörig så vänds  livet  upp och ned och omdefinieras.Djup sorg är naturligt. Tänk aldrig att du inte är tillräckligt starkt eller inte har rätt att  känna vad du känner.Låt känslorna komma. gråt ut  dina  förluster.


Först när smärtan är erkänd kan du som anhörig/ vårdgivare fullt ut fokusera på att vårda


Och för dig med ALS när du fullt ut har accepterat sjukdomen kan du lösa dina vardags problem konstruktivt


 

ALS

LIVET MED ALS

SPRÅK

Fråga mig

101 besvarade frågor

MENY

Sök i bloggen

ARKIV

GÄSTBOK

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Följ judis livsväg med Blogkeen
Följ judis livsväg med Bloglovin'

Besöksstatistik

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se