Senaste inläggen

Av judi - Måndag 12 aug 16:44

Jag har varit på nordisk Song festival. Öppningskonserten var i fredags. 

Att få biljetter var inte det lättaste. Som rullstolsanvändare är jag hänvisad att ringa ett speciellt nummer. När jag ringer detta nummer säger telefonsvararen att receptionen är stängd på grund av semester och återkommer på måndag så jag väntade i 2 veckor på att receptionen skulle öppna, och hoppades på att rullstolsplatser skulle finnas kvar. Vilket det fanns tur för mig. Irritationen var ganska hög när jag fick höra att man hade kunnat köpa biljetter på nätet till gående men ej rullstolsanvändare.   

ANNONS
Av judi - Torsdag 8 aug 20:56

Optimera kosten för ALS-patienten: En näringsläkares åsikt
Nedan följer några dietrekommendationer:


Fibrer: Att öka kostfiber sänker inflammationen och främjar tarmens hälsa. Viktiga tarmhormoner inkluderar ghrelin, som stimulerar aptiten när tarmen fungerar korrekt.


Vitamin B12: Detta är ett vattenlösligt vitamin som spelar en viktig roll i nervsystemets homeostas. Kliniska studier har visat att administrering av en hög dos B12 i musklerna inom 12 månader efter symptom börjar bromsar upp progressen och förlänger överlevnaden.


Karnitin: Detta är en nödvändig antioxidant som skyddar mot oxidativ stress och skador. Karnitin finns i röda köttkällor samt kyckling, mjölk, bönor, avokado, mjölk och fisk.


Enteral nutrition: Hypercaloric utfodring genom en gastrostomi (PEG) när den placerades tidigt hos patienter med dysfagi (svårigheter att svälja) har visat sig öka överlevnaden.


Näringsoptimering spelar en nyckelroll i livskvalitet och överlevnad i ALS. Många faktorer bidrar till att optimera näring från ett fysiskt och fysiologiskt perspektiv. Tyngdpunkten på antioxidantterapi, komplettering och riktade makronäringsämne dietplaner har potential att påverka behandlingsförloppet positivt; dock måste det övervakas av en läkare.

 

När man utformar en diet för ALS, rekommenderas en kaloririk diet totalt sett;emellertid disskuteras från viken källa man skall ta kalorierna från .

Vissa föreslår en diet med mycket kolhydrater, medan andra rekommenderar en diet med mycket fett.

Skillnaden är energikällan som används för dagliga aktiviteter och för organfunktion.

 

Några studier har genomförts om vilken makronäringsämne som ger den största framgången, men resultaten har varit motstridiga.


Eftersom näring har tagit rampljuset som en viktig faktor i sjukdomens utveckling och livskvalitet, har nutraceuticals och kosttillskott blivit mer och mer populärt.

 

Nutraceuticals är vitaminer, mineraler, örter eller växtbaserade livsmedel som är avsedda att komplettera kosten genom att öka det totala dietintaget och därmed höja individens hälsa.

 

Hittat Här

https://alsnewstoday.com/2019/08/01/optimizing-diet-als-patient-nutritionists-view/

 

 


Makronäringsämnen är


  • Kolhydrater
  • Protein
  • Fett
  • Vatten


Mikronäringsämnen är

  • Vitaminer
  • Mineraler

 

ANNONS
Av judi - Torsdag 8 aug 20:37

Djurstudier kopplar inaktivering av autofagigen ATG7 till start av ALS, FTD

Inaktivering av ATG7, en av generna som kontrollerar autofagi - en process där celler bryter ned eller återvinner komponenter som är skadade eller inte längre behövs - är kopplade till uppkomsten av amyotrofisk lateral skleros (ALS) och frontotemporal demens (FTD), enligt en studie.
Resultaten från studien, "Upregulation of ATG7 dämpar motorisk neuron dysfunktion i samband med utarmning av TARDBP / TDP-43," publicerades i Autophagy.

 

ALS och FTD är neurologiska störningar som kännetecknas av den progressiva ansamlingen av TDP-43 (även känd som TARDBP), ett protein som normalt binder och stabiliserar RNA, inuti cytoplasma (materialet som finns i celler) i nervceller, åtföljt av en gradvis utarmning i kärnorna (där cellernas genetiska information  lagras).

 

Hittat Här

https://alsnewstoday.com/2019/08/06/inactivation-of-the-autophagy-gene-atg7-linked-to-the-onset-of-als-ftd/

Av judi - Torsdag 8 aug 19:59

Underviktiga ALS-patienter har ökad  risk för sämre prognos  vid senare stadier av sjukdomen,enligt  studie

Att vara underviktig när man får "PEG" undestödjande intag av mat som amyotrofisk lateral skleros (ALS) sjuk så ökar risken  för dåliga resultat i senare stadier av sjukdomen, har en italiensk studie funnit.


Studien, "Näringsprognostiska faktorer för överlevnad hos amyotrofisk lateral sklerospatienter genomgick perkutan endoskopisk gastrostomi-placering," publicerades i tidskriften Amyotrophic Lateral Sclerosis och Frontotemporal Degeneration.

ALS kännetecknas av degeneration av nervceller, vilket resulterar i muskel- och motorneuroninsufficiens i de tidiga stadierna och svårigheter att tala, svälja och andas när sjukdomen fortskrider.

 

För att förhindra undernäring kan patienter behöva perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG), en procedur där ett matningsrör placeras direkt i magen.Röret hjälper till att leverera näringsämnen och hjälper till att uppehålla näringstillförseln hos patienter som har svårt att äta och svälja.

I studien (NCT03487536) undersökte forskare från University of Bari i Italien potentiella faktorer som kan vara användbara för att förutsäga patientens resultat efter PEG-implantation.
Teamet granskade de kliniska register över 47 ALS-patienter som genomgick magrörsplats mellan 2006 och 2015 på universitetssjukhuset.

 

Enligt BMI ansågs 13 patienter som underviktiga, 26 hade normalvikt och åtta var överviktiga eller feta.Trots deras viktskillnader uppvisade alla patienter liknande kolesterolnivåer.


Analys av kroppssammansättning bekräftade att deltagarna i undervikt hade signifikant lägre kroppscellmassaindex (BCMI) och fettmassindex jämfört med överviktgruppen.Vävnadsreaktivitet och resistens (fasvinkel, bestämd genom bioelektrisk impedansanalys) visade signifikanta skillnader mellan de tre grupperna, med underviktiga patienter som visade lägre värden.

 


Sammantaget fann teamet att underviktiga patienter hade 3,37 gånger högre risk för dödsfall jämfört med patienter med normal vikt efter att ha justerat för ålder vid symptom början.Överviktiga / överviktiga patienter visade sig ha en 2,27 gånger högre risk för dödsfall jämfört med deltagarna i normalvikt, men denna skillnad ansågs inte statistiskt signifikant.

Att vara äldre vid sjukdomsdebut är en ytterligare försämrad faktor för överlevnad .

Hittat Här

https://alsnewstoday.com/2019/08/07/underweight-linked-to-poorer-outcome-at-later-stages-of-als/

 

 

Av judi - Fredag 26 juli 19:56

Tarmens mikrobiom - den naturliga samlingen av mikroorganismer som lever i våra tarmar - kan påverka utvecklingen av amyotrofisk lateral skleros (ALS), tyder nya forskningsresultat på.


Specifikt fann forskare att en metabolit som produceras av Akkermansia muciniphila-bakterierna, kallad nikotinamid, att denna bromsade sjukdomens progression och förlängde överlevnad i en ALS-studie på möss I framtiden kan forskare utnyttja dessa metaboliter för att bromsa eller till och med stoppa ALS.

 


"Med ökande bevis på att mikrobiom påverkar hjärnfunktionen och sjukdomen, ville vi studera dess potentiella roll i ALS," säger professor Eran Segal, PhD, en av studiens medförfattare, i ett pressmeddelande.
De undersökte först vad som skulle hända om mikrobiomet avlägsnades från möss som heter SOD1-Tg, som efterliknar ALS.

 

Detta uppnåddes genom att behandla djuren med stora spektrumantibiotika - behandlingen torkar ut en betydande del av tarmmikrobiomet - eller genom att odla djuren under groddfria förhållanden, i vilka de aldrig är i kontakt med några mikroorganismer och inte innehåller något mikrobiom i deras tarmar.


De observerade att antibiotikabehandlingen förvärrade ALS-symtomen.

 

Specifikt testade forskare djurens motoriska prestanda med olika test er- rotarod-lokomotortest och hängtrådens grepptest - och såg att djuren utan mikrobiom presterade betydligt sämre.

 

Ytterligare analyser av djurens hjärnor visade också en minskning i antalet motoriska neuroner, krympning i hjärnan och neurodegeneration.
Medan kontrollmöss (vildtyp) kunde växa under groddfria förhållanden, fortsatte ALS-mössen att dö. Sammantaget antydde dessa resultat en koppling mellan mikrobiomförändringar och ALS-sjukdomens utveckling.

 

För att bekräfta att nikotinamid verkligen var ansvarigt för symptomens förbättring administrerade teamet detta ämne kontinuerligt till ALS-möss och såg att djuren förbättrades avsevärt. En genetisk analys avslöjade att fördelarna med nikotinamid kan vara kopplade till förbättringar i mitokondriafunktionen, nervcellernas kraftverk.


För att ta reda på om dessa fynd kunde tillämpas på mänskliga försökspersoner, analyserade de sedan metabolism- och mikrobiomprofilen hos 37 ALS-patienter, tillsammans med 29 äldre matchade friska familjemedlemmar som bodde i samma hushåll.(De förväntas ha liknande mikrobiom.)
Genetisk analys av avföringen hos ALS-patienter visade att deras mikrobiomkomposition var betydligt annorlunda än deras friska släktingar.

 

Forskare såg också att gener involverade i nikotinamidproduktion var mindre aktiva i ALS-patientens mikrobiom.


När de tittade på metaboliter i ALS-patientens blod, fann de att nikotinamid och dess mellanliggande molekyler minskade signifikant.Dessutom minskade nikotinamidnivåerna i hjärnan hos 60 ALS-patienter jämfört med kontrollerna;denna reduktion var associerad med ökad muskelsvaghet.

 

"Vårt mångåriga vetenskapliga och medicinska mål är att belysa mikrobiomets påverkan på människors hälsa och sjukdomar, med hjärnan som en fascinerande nytt områden " säger Eran Elinav, MD, PhD, Weizmann Institute of Science professor och co-leadstudiens författare.


Medan "dessa fynd är bara ett första steg mot att uppnå en omfattande förståelse av den potentiella effekten av mikrobiomet på ALS," sade Elinav, "föreslår de att i framtiden kan olika sätt att förändra mikrobiomet utnyttjas för att utveckla nya terapeutiska alternativför ALS. ”

 

Hitta Här

https://alsnewstoday.com/2019/07/25/gut-microbiome-slow-als-progression-study/

Av judi - Fredag 26 juli 19:22

Behandling med ultrahög dos metylkobalamin, den fysiologiskt aktiva formen av vitamin B12, kan förbättra prognosen för patienter med amyotrofisk lateral skleros (ALS) som får den ett år eller mindre efter symptomets början, visar en långvarig studie av japanska rapporter.
Men medlet som ges två gånger i veckan, hjälpte inte de människor vars symtom var tydliga i mellan ett och tre år.


Forskningsdokumentet, "Ultrahög dos metylkobalamin i amyotrofisk lateral skleros: en långvarig fas II / III randomiserad kontrollerad studie," publicerades i Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.
  
Vitamin B12 är särskilt viktigt för utvecklingen och funktionen av det centrala nervsystemet (CNS) - ryggmärgen och hjärnan. Det är också involverat i mognad av röda blodkroppar och produktion av DNA, det genetiska materialet i alla celler.


Metylkobalamin är en aktiv form av vitamin B12 som kan användas som ett kosttillskott och kan hjälpa till att behandla en typ av anemi som kallas megaloblastisk anemi.


På grund av sin viktiga roll i CNS används vitaminet också för att hjälpa till att behandla perifer neuropati, en nervstörning som skickar information från CNS till resten av kroppen. I vissa länder som Japan ses det som en potentiell behandling för ALS.

 

Flera vetenskapliga bevis stöder detta.En studie visade att metylkobalamin kunde sänka homocysteinnivåerna.Denna molekyls ansamling har kopplats till motorisk neurondegeneration hos patienter med ALS.
En preklinisk studie gjord i en musmodell av ALS (wobbler-möss) visade att behandling med en ultrahög dos metylkobalamin hämmar progression av sjukdomen.


Hittat Här

https://alsnewstoday.com/2019/01/17/high-dose-vitamin-b12-helpful-early-diagnosis/

 

Av judi - Lördag 20 juli 19:56

Vindar från havet  

andas   

sommarbrisens värme 

innan kvällningen  

har lagt sig  

famnar solen  

kärlekens kyssar 

Vid Pennan Marjo

Av judi - Torsdag 18 juli 20:04

Väntetidnatt 

Nu har försäkringskassan sagt sitt, väntetidnatt blev resultatet. 

Hur det skall omvandlas till ett fungerande schema för personalen  

Dubbel assistans vid bad skall med i beräkningarna. Som tur är behöver jag inte, 

ensam klura med detta. 

Visserligen har jag gjort ett schemaförslag. Känns som jag inte kan slappna av förrän jag har fått allt på plats med schemat och kört igång nattentjänsten .


LIVET MED ALS

SPRÅK

Fråga mig

114 besvarade frågor

MENY

Sök i bloggen

ARKIV

GÄSTBOK

Senaste inläggen

Följ bloggen

Följ judis livsväg med Blogkeen
Följ judis livsväg med Bloglovin'

Besöksstatistik

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se