Senaste inläggen

Av judi - 27 oktober 2017 15:11


 Masitinib i kombination med riluzol vid amyotrofisk lateral skleros (ALS)
 
En preliminär bedömning Datum för färdigställande av rapport: 2017-02-23 Datum för leverans: 2017-05-19
 
Denna bedömningsrapport är utformad för att ge en bild av ett kommande läkemedels eller ny indikations potentiella värde och dess sannolika konsekvens för sjukvården. Rapporten är inte en läkemedelsvärdering utan ett tidigt underlag ämnat för landstingens förberedelser. Informationen om ett nytt läkemedel är vanligen begränsad innan det godkänts och slutsatserna som dras i detta dokument måste därför betraktas som preliminära.

 

Rapporten gäller vid den tidpunkt den skrevs och revideras inte. Komplettering sker dock vad gäller viss regulatorisk information, såsom godkännandedatum för läkemedlet. Den tidiga bedömningsrapporten tas fram av 4-länsgruppen (VGR, SLL, RÖ och RS) på uppdrag av SKL.  Bedömningsrapporten är främst ämnad för läkemedelsstrategiskt arbete i Sveriges regioner och landsting. Om annan organisation önskar tillgång till materialet ska denna kontakta koordinatorn (Anna Bergkvist Christensen) i Region Skåne.


Rapport Allmänt om substansen Masitinib (AB1010) [1], AB Science, är en ny oral höggradigt selektiv tyrosinkinashämmare som riktar sig mot mastceller och makrofager [2].

 

Denna verkningsmekanism anses hämma den inflammatoriska processen som bidrar till symtom och försämring vid vissa inflammatoriska och neurologiska sjukdomar. På indikationen amyotrofisk lateral skleros (ALS) har den perorala dosen för masitinib varit 3 mg/kg kroppsvikt/dag eller 4,5 mg/kg kroppsvikt/dag som tilläggsbehandling till riluzol [3]. 

Hittat Här

http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Masitinib-vid-ALS-tidig-bedomningsrapport-170519.pdf
 
 

ANNONS
Av judi - 26 oktober 2017 06:30


 

För närvarande finns det ingen behandling tillgänglig för att bota eller bromsa utvecklingen av amyotrofisk lateralskleros (ALS) men det finns tillgängliga behandlingar som kan bidra till att förbättra livskvaliteten för dem som lever med sjukdomen.

Enligt ALS Therapy Development Institute omfattar dessa:
Medicin mot symptom
Medicin kan användas för att ta itu med några av symtomen i samband med ALS (t.ex. Mexiletine för muskelspasmer, Botox för överdriven salivation och Gilenya för att minska neuroinflammation).

Det finns många fler preparat som antingen väntar på FDA-godkännande för användning hos ALS-patienter eller är i kliniska prövningar.

Det finns för närvarande kliniska prövningar som testar ett läkemedel som kan bidra till att skydda motor neuroner och hålla patienternas muskler rörliga.

Radicava
Radicava är en ny FDA-godkänd medicin som visat sig sakta ner utvecklingen av ALS med cirka en tredjedel. Läkemedlet är sannolikt tillgängligt för dem som lever med ALS i USA i augusti.

Löpande vård och hantering av ett tvärvetenskapligt team kan hjälpa till att göra livet mer bekvämt för personer som lever med ALS.

ALS-TEAM

Fysioteurapet och arbetsterapi kan hjälpa till att bevara muskelfunktionen så länge som möjligt och kan minska kontrakter. Dessa typer av terapier kommer också att hjälpa patienterna bättre anpassa sig till deras förändrade omständigheter.
Utrustning
När sjukdomen fortskrider, kommer ALS-patienterna att behöva använda andnings- och matningsutrustning samt elektriska rullstolar.

 

För dem som lever med sjukdomen kan BiPAP-maskiner hjälpa andningen och förbättra sömnkvaliteten.

Phrenic Pacers kan hjälpa till att stärka andningsmusklerna och antas kunna förlänga livslängden med 18 månader.

ttps://www.thoracic.org/patients/patient-resources/resources/diaphragm-pacing-online.pdf


Hittat Här

https://alsnewstoday.com/2017/06/22/four-treatments-als/


Ovanstående lung-pacemaker finns inte i Sverige .Vi har inte heller dom läkemedel fullt ut  som står angivna i ovanstående text

enligt socialstyrelsens rek. i Sverige gäller följande .

 

Läkemedlet Riluzol (tidigare Rilutek) har funnits i Sverige sen 1996 och gör att sjukdomen utvecklas något långsammare

 

För att lindra muskelkramper och spastiska muskelspänningar behövs regelbunden fysioterapeutisk behandling. Ultraljud eller kyla (kryoterapi) samt träning i varmvattenbassäng (32 - 34 °C) några gånger i veckan kan ibland ha god effekt.

 

Olika läkemedel, till exempel bensodiazepiner, baklofen eller botulinumtoxin, ges som ett alternativ eller komplement.

 

Antiepileptiska läkemedel kan prövas vid kraftiga muskelspasmer.

 

Enstaka personer med uttalad skada på övre motorneuronet kan ha svår muskelsmärta beroende på spasticitet, som ibland kräver behandling med morfin eller ketogan.

 

För stor salivavsöndring kan behandlas med läkemedel, röntgenbestrålning av öronspottkörtlarna eller injektion med botulinumtoxin i spottkörtlarna

Hittat Här

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/amyotrofisklateralskleros#anchor_7

 

ANNONS
Av judi - 26 oktober 2017 01:42

Av judi - 25 oktober 2017 14:23

Flera studier har undersökt och upptäckt kopplingar mellan diabetes och ALS, men resultaten är kontroversiella och varierande. Vissa studier har funnit en ökning av förekomsten av diabetes hos ALS-patienter. Emellertid har flera andra studier funnit att diabetes har en skyddande effekt på utvecklingen av ALS.

Så forskare i Turin, Italien, genomförde en "longitudinell" studie av en stor italiensk befolkning  för att bestämma förhållandet mellan diabetes och utvecklingen av ALS.

Patientgruppen omfattade alla 727 977 invånare i Turin som var äldre än 14 år i början av 1996.
Deltagarna följdes upp för diagnos av ALS mellan 1998 och 2014 med användning av Piemonte- och Valle d'Aosta ALS-registeret (PARALS).
Diabetespatienter i gruppen bestämdes med hjälp av två regionala källor - Diabetesregistret och ATC-läkemedelsbehandlingsarkivet

Av invånarna i Turin hade 76.279 diabetes och 397 patienter utvecklade ALS. Medelåldern vid diagnos för diabetes var 61, medan medelåldern för ALS-inledningen var 67,5.

Bland de med ALS hade 24 redan typ 2-diabetes före ALS start. Intressant var den genomsnittliga åldern för ALS-inledningen hos dessa patienter (70,4 år) tre år högre än de icke-diabetiska patienterna (67,3 år), vilket indikerar en skyddande effekt.
 
Denna treårsfördröjning i ALS-utvecklingen var emellertid inte statistiskt signifikant beroende på det låga antalet fall.

Vidare visade forskare att utveckling av diabetes ledde till en 70 procent lägre risk att utveckla ALS.
Detta resultat var statistiskt signifikant även efter justering från kön och ålder, och efter att ha klassificerat data med ALS fenotyp (bulbar eller ryggrad).

Medan den mekanism genom vilken diabetes skyddar patienter mot ALS inte har undersökts, erbjuder författarna två huvudhypoteser som kan förklara detta fenomen.

För det första kan de höga glukosnivåerna som finns hos diabetespatienter hjälper ALS-patienter att kompensera för deras hypermetabolism i cellerna , vilket kan minska den skada som vanliga ALS-patienter skulle uppleva för sitt motorneuronsystem på grund av det hypermetaboliska tillståndet.
 
För det andra på grund av höga koncentrationer av progranulin, vilket är en molekyl som ökar hos diabetespatienter och har visats i djurstudier kan återställa skador på neuroner

Av judi - 24 oktober 2017 22:17

Förekomsten av diabetes är förknippad med en 70 procent mindre risk att utveckla amyotrofisk lateralskleros (ALS), visar nya studier .

Studien med titeln "Pre-morbid diabetes roll vid utveckling av amyotrofisk lateral skleros", publicerades i European Journal of Neurology.

ALS patienter tenderar att uppvisa en förändrad glukosmetabolism; deras celler är mycket hypermetaboliska (ökad metabolism) och uppvisar hög energiförbrukning.

Flera studier har undersökt och upptäckt kopplingar mellan diabetes och ALS, men resultaten är kontroversiella och varierande.
 
Vissa studier har funnit en ökning av förekomsten av diabetes hos ALS-patienter. Emellertid har flera andra studier funnit att diabetes har en skyddande effekt på utvecklingen av ALS.

Inga studier har dock tittat på förhållandet mellan fenotypen av ALS-inverkan (bulbar eller ryggrad) och utvecklingen eller närvaron av diabetes.
 
För det första kan de höga glukosnivåerna som finns hos diabetespatienter hjälpa ALS-patienter att kompensera för deras hypermetabolism i cellerna, vilket kan minska den skada som vanliga ALS-patienter skulle uppleva för sitt motorneuronsystem på grund av det hypermetaboliska tillståndet.

För det andra kan detta uppstå på grund av höga koncentrationer av progranulin, vilket är en molekyl som ökar hos diabetespatienter och har visats i djurstudier för att återställa skador på neuroner.

"Vår studie på ett stort urbant område avslöjade en stark skyddande koppling mellan pre-morbid diabetes och ALS-utveckling, som endast gäller typ 2-diabetes och inte påverkas av ålder eller kön", avslutar forskningsteamet. "Inga relevanta skillnader hittades som fanns  i lagrade analyser av bulbar och spinal ALS start."
 

 
 

Av judi - 22 oktober 2017 22:16

Av judi - 22 oktober 2017 22:04

Den som gör det goda kommer från Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Av judi - 20 oktober 2017 15:31

aterad IgårPublicerad 2017-10-18

Nätkampanjen #metoo syns överallt på sociala medier. Facebook uppger för DN att minst 6,5 miljoner användare engagerat sig. Hittills har 11 500 inlägg på Twitter i Sverige delats, enligt siffror som Meltwater tagit fram.

DN:s utrikeskorrespondenter skriver även hur #metoo engagerar runt om i världen.

 

https://www.dn.se/kultur-noje/sa-stor-ar-natkampanjen-metoo-uppenbart-att-kvinnor-varlden-over-fatt-nog/

  

När jag förr gick ut och dansade brukade jag gå ut själv ibland .En av gångerna hade jag arbetat sen kväll på sjukvårds rådgivningen .

Min vana trogen gick jag till baren och beställde en kopp kaffe och ett glas vatten och satte mig på en barstol och lutade mig tillbaka mot väggen och började titta mig  runt i lokalen och ser i ögonvrån att en man stirrar väldigt argt åt mitt håll.

 

Han står och pratar med en kvinna som försöker blidka honom han ser mycket upprörd ut.Till sist går han resolut åt mitt håll,stannar rakt framför mig och börjar skrika och skälla ut mig .

Har du kommit hit för att få dig något för natten ? ??

 

Vad hände där i hans huvud ,jag kände inte honom jag störde ingen ,men uppenbarligen hade jag tagit för mycket plats enligt honom .

Var jag på männens plan halva ?

 

Jag tänker inte analysera mera eller spekulera mer vad som gick runt i den mannens huvud .

Personligen har jag en åsikt om männens sätt att agera eller skulle jag säga hur män är uppfostrade.

 

Att män i de flesta kulturer tillåts att bejaka sin sexulaitet och där har man inte tydligen fått lära sig var gränsen går för god uppfostran.

Medan vi kvinnor i de flesta kulturer har fått lära oss att inte visa vår sexualitet....

 

skulle vi någon gång visa för mycket så har de flesta män svårt att hantera detta och dömmer eller drar för snabba slutsatser om kvinnor som visar sin sexualitet ,vilket inte betyder att det är fritt fram för sex. 

 Mina funderingar Marjo


LIVET MED ALS

SPRÅK

Fråga mig

99 besvarade frågor

MENY

Sök i bloggen

ARKIV

GÄSTBOK

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Följ judis livsväg med Blogkeen
Följ judis livsväg med Bloglovin'

Besöksstatistik

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se