Inlägg publicerade under kategorin ASSISTANS

Av judi - Torsdag 22 mars 19:03

Regeringen föreslår nya lagändringar 1 juli 2018

Lena Hallengren
Lena Hallengren

Kommunerna ska vara skyldiga att informera om rättigheter i LSS till de som får avslag eller indrag av assistansersättning av Försäkringskassan. Ersättningen till personer med högre timbelopp ska kunna fördelas över en längre tidsperiod. Detta förslås i en ny proposition från regeringen, lagändringarna föreslås gälla från 1 juli 2018.

Beslutade lagändringar 1 april 2018

Riksdagen godkände nyligen andra lagändringar föreslagna av regeringen. Den 1 april avskaffas tvåårsomprövningarna och en assistent ska kunna finnas till hands i väntan på att hjälp behövs. Lagändringen innebär att personlig assistans kan beviljas för:

  • väntetid, när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den som har assistans behöver hjälp.
  • beredskap, när en assistent behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den som har assistans behöver hjälp.
  • tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför hemmet på grund av att hjälp kan behövas.

 https://assistanskoll.se/20180321-Regeringen-foreslar-nya-lagendringar-1-juli-2018.html

_____________________________________________________________________________________________

 

Man har redan gjort försämringar i LSS lagen bland annat anser man att hjälp med andning och av och på klädning av ytterkläder inte är något som faller under LSS lagen .

 

Enligt mänskliga rättigheter och FN resolutionen har man rätt att vistas i det sociala rummet och delta i sociala samanhang Har man en funktionsnedsättning där man är beroende av andras hjälp med at få på sig ytterkläder och inte kan det då är man förhindrad att delta i det sociala rummet .

 

Enligt mig följer man inte FN,s resolution om mänskliga rättigheter .Personligen tror jag att det blir det ingen förbättring av LSS insattserna genom att kommunerna blir informerade om att en person ev.blivit nekad assistans utan tvärtom befarar jag att det blir en indikation för kommunerna till att ge hjälp via SOL -Socialtjänstlagen.

 

Lagen är ju samma för kommuner och F-Kassan att tolkningen och bedömningen skilljer har med kommuners ansvar för individen .

 

här kan du läsa om lagen

https://www.1177.se/Orebrolan/Regler-och-rattigheter/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS/?ar=True

ANNONS
Av judi - Tisdag 13 mars 07:00

Utredning om assistansmarknaden överlämnad till Åsa Regnér

 

Risken för brottslighet inom assistansmarknaden är fortsatt stor, risken för fusk är särskilt hög när anhöriga utför assistans och ökningen av antalet assistanstimmar beror inte på privata anordnare på marknaden.

 

Dessa slutsatser drar utredare Stig Svensson i sin promemoria Personlig assistans - Analys av en kvasimarknad och dess brottslighet som lämnades till Åsa Regnér, ansvarigt statsråd för funktionshinderspolitiken, tisdagen den 16 januari.

 

Fortsatt brottslighet inom området

Eftersom det rör sig om mycket pengar per beslut och brukare menar utredningen att risken för brottslighet inom assistansmarknaden fortsatt är hög, även om Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) tillståndsprövning och tillsyn har förbättrats. Under 2017 fick IVO ytterligare pengar för detta.

 

Försäkringskassan försöker hindra oseriösa aktörer men myndigheten saknar befogenheter att kontrollera anordnarna.

 

Utredningen konstaterar att många assistenter saknar grundläggande information och kunskaper om sitt uppdrag samt att det finns förhöjd risk för fusk vid anhörigassistans. Utredningen visar också att det finns risk för människohandel kopplat till assistansersättningen. Läs mer i utredningen.

 

Utredningens förslag har lämnats till den pågående LSS-utredningen för fortsatt hanteringen inom ramen för deras uppdrag. LSS-utredningen presenterar sitt helhetsförslag i oktober i år. 

http://www.regeringen.se/artiklar/2018/01/utredning-om-assistansmarknaden-overlamnad-till-asa-regner/


________________________________________________________________________________________________________


Det låter väldigt märkligt för mig att man misstänker fusk när det är anhöriga som arbetar som assistenter .

Sanningen är den att annhöriga blir oftast utnyttjade i sin position just för att dom är anhöriga ,ofta har dom sämre anställnings villkor än övrig personal.


Mina flickor skulle vara "passupp" för kommunens assistenter från 15 års ålder .Flickorna skulle skotta snö åt dom för det fick inte kommun assistenterna utföra   .Tjejerna var ledsagare till mig på resan till min Mor vilket är ca 360 km söderut .

 

Lönen var att en av dom fick åka gratis i färdtjänsten .Är inte barn arbete avskaffat i sverige? Dessutom när det inte fans vikarier så hoppade tjejerna från 17 år ålder in och jobbade ibland stannade någon av dom hemma från skolan (då hade jag en privat anordnare )för att jag skulle kunna få hjälp på morgonen .Vad skulle jg gjort utan mina flickor ..??Brotsligt jojo ????  

ANNONS
Av judi - Lördag 3 mars 00:44

Kritiker menar att utredningen pågått i två år, och att dessa förslag borde ligga nära de slutgiltiga förslagen?

 

– Det stämmer att utredningen hållit på i två år, men det är många och komplicerade frågor och förslagen ska ta sikte på helheten. Och jag har än så länge inte lämnat några förslag.

Hon fortsätter:

 

– Min avsikt är inte att rasera LSS eller assistansen. Målet är att skapa ändamålsenliga insatser för alla i målgruppen. Inte att någon ska kastas ut i kylan.

Så du kommer alltså inte gå fram med de här förslagen?

 

– Jag återkommer om de förslag som jag kommer att lämna. Det finns många personer i LSS olika personkretsar och frågan som jag måste ställa mig är om personlig assistans är den mest ändamålsenliga insatsen för alla. Det är det säkert för många, men det kan också vara så att det behövs nya alternativa stöd. Ett bättre stöd, till exempel för barn.

 

Hittat Här

https://www.svd.se/utredaren-om-kritiserade-forslaget-ingen-kastas-ut

Av judi - Torsdag 1 mars 06:30

1500 psykologer i upprop mot nedskärningar inom LSS: ”Vi kan inte vara tysta längre!”

DEBATTINLÄGG · ”Vi kan inte stillatigande se på när detta sker då vi ser att de psykologiska, ekonomiska och samhälleliga konsekvenserna av dessa nedskärningar är mycket allvarliga”, psykologer i upprop mot nedskärningar inom LSS och personlig assistans.

 

Som psykologer inom habiliteringen har vi på senare tid mött allt fler barn, ungdomar och vuxna som fått beslut om indragen eller minskad personlig assistans.

 

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Personlig assistans ska ges till den som behöver hjälp med sina grundläggande behov (hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av-och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade).

 

Personlig assistans har för många inneburit att de kan leva i sitt hem istället för på institution och att de i stor utsträckning kan delta i samhällslivet på samma sätt som personer utan omfattande funktionsnedsättningar.

 

Hittat Här

https://www.svt.se/opinion/tusen-psykologer-i-uppropp-mot-nedskarningar-inom-lss

Av judi - Onsdag 28 feb 23:47

Tvåårsomprövningarna avskaffas (tillfälligt) och en assistent ska kunna finnas till hands i väntan på att hjälp behövs.

 

Idag röstar riksdagen om den av regeringen föreslagna lagändringen i LSS. Lagändringen börjar gälla 1 april 2018. Samtidigt görs många reservationer av partier som vill gå längre än regeringen.

 


Socialutskottet har sagt ja till regeringens lagändring som innebär att personlig assistans kunna beviljas för:


  • väntetid, när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den som har assistans behöver hjälp.
  • beredskap, när en assistent behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den som har assistans behöver hjälp.
  • tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför hemmet på grund av att hjälp kan behövas.

Hittat Här

https://assistanskoll.se/20180228-Debatt-och-omrostning-om-lagendring-idag.html

 

#Assistans

Av judi - Söndag 25 feb 22:33

Under de senaste åren har Försäkringkassan på regeringens begäran skärpt sin tolkning av vem som har rätt enligt LSS-lagen att få  statens personliga assistent.

Striktare kontroll beror på det faktum att missbruk har uppenbarats. Stöd har betalats till brottslingar som använder det svenska välfärdssystemet.

Det ekonomiska stödet från den allmänna sjukförsäkrings systemet har också offentligt publicerats. Detta ökar i sin tur rädslan för allvarligt sjuka människor som lever på stöd.

Kommunen eller försäkringskassan står för stödet.
Här en länk till er som kan Finska
 

#ASSISTANS

 
 

Av judi - Söndag 25 feb 21:44

Söndag - vilodagen 

Sitter i  vardags rummet , ser mig omkring och känner mig nöjd .Jag har fått ett nytt rum ,vackert och fridfullt .Det gamla gröna rummet har jag sagt adjö till. 

Det hade aldrig blivit något nytt i rummet utan mina assistenter ,mina fantastiska assistenter som har skruvat upp en byrå och sytt gardiner ,fast inte sytt på riktigt, idag pressar man ju på ett band stryker och vips där sitter dom "uppsydda". Det är viktigt att det blir riktigt gjort .Upplägget idag är mycket lättare än tidigare. Frågan är hur det är att tvätta gardinerna ,Ifall allting faller isär  . 

 

Jag har fått böcker och tavlor  ner packat inför målningen av väggarna .sedan uppackat igen för att plockas  in i den nya byrån .

 

Jag fick till och med mina trappräcken ,undan stuvade i det lilla förrådet ! Dom har legat på sovrums golvet sedan jag fick en trapphiss inomhus. Det är några år sedan . 

Att jag överhuvudtaget har låtit dom ligga där,så många år är egentligen en gåta för mig ? Så bra livet blir med rätt sorts hjälp .

 

Det är lite skrämmande när man inser att jag måste se vilka personer jag kan få hjälp ifrån , det präglar hela mitt liv ,på gott och ont . 

 

Trappräckena blir utslagsgivande för mig  Jag måste lära mig att  lita på min egen kunskap om mått och storlek Dom hade fått plats någon annan stans än sovrumsgolvet , jag skulle aldrig gett efter . 

Nu är det gjort flera år efteråt .

 

Fantastiskt för mig att få känna att visst dom går allt att stuva undan .Känner att jag måste bli mer tydlig som person mot assistenterna i vad det är jag vill ha uträttat .  

Tack alla fina assistenter  

 

#Assistans

 

Av judi - Måndag 22 jan 23:40

Nu har det granskats hur utbrett assistans fusket är av TV 4 genom reportaget Kalla Fakta ? Åsa Regner förnekar sig inte .Hennes 10  % är väl inövat .

Finns det någon reform som har gett en så utsatt grupp så mycket glädje i livet som just assistans .

Själv kan jag säga att jag inte skulle vara i livet ,Ifall inte assistans fans .Jag skulle inte haft en fungerande vardag.

 

Skrämmande att se dessa Mammor ensamstående slåss för sina barn och sin egen existens .

Samtidigt som reportern upprepade gånger talar om FUSK .

Vem som helst kan se att dessa barn inte fejkar eller fuskar eller ljuger om sina sjukdomar .

 

Skamligt är ordet som inte räcker till att beskriva vad jag känner för deras situation .Välfärdstaten SVERIGE finns inte till för alla .Dom svaga får betala priset för att vissa har FUSKAT.

10% är en fiktiv siffra som inte finns i verkligheten .Jag undrar just hur mycket Åsa Regner får betalt för att säga just så ,samt sprida falska rykten .

 

Kalla fakta - Spelet om assistansen

4-årige Max drabbas varje natt av livshotande andningsuppehåll. Trots läkarintyg nekas han statlig assistans. Kalla fakta har granskat försäkringskassans och regeringens nya hårda linje mot de funktionsnedsatta.
LIVET MED ALS

SPRÅK

Fråga mig

104 besvarade frågor

MENY

Sök i bloggen

ARKIV

GÄSTBOK

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Följ judis livsväg med Blogkeen
Följ judis livsväg med Bloglovin'

Besöksstatistik

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se