Alla inlägg under juli 2012

Av judi - 31 juli 2012 05:45

Hur många är vi inte som har upplevt något som vårt sunda förnuft säger att det finns inte  

 

Det finns inget du inte kan se och ibland så ser man också något som man inte borde som inte finns här i detta nuet i denna dimensionen  

eller hör en röst som en hes megafon tätt intill örat  

 

Du som läser detta tänker säkert att nu har hon fått ALS i hjärnan också tja då har jag nog haft ALS hela livet  

men så ibland är man plötsligt inte ensam när man hör steg och ser inte vems steg ...för det finns bara vi 2 i köket  

men stegen kommer från hallen små ,trippande som från ett litet barn  och där ser vi inte någon för vi är ju ensamma i köket som hör samma steg men ser ingen i hallen  

så varifrån kom stegen ? 

 

Eller är det så enkelt att  det finns en annan dimension eller fler samtidigt med vår egen 

 

 

 

Detta öppnar upp den klassiska, kusliga science fiction-möjligheten att varje person har många ”versioner” av sig själv i vart och ett av dessa liknande universum. Det anses vidare att dessa universum ibland kan vara sammankopplade och vid andra tillfällen separerade, vilket ibland gör det omöjligt att göra resor mellan dem. Hur det än är så vet NASA att man trampar in på ett svårt område, speciellt när det gäller vilka av dessa teorier som ska framställas som verkliga och vilka som helt enkelt är imaginära.


Enligt en studie som publicerats i The Scientific American har för närvarande fyra teorier om flera dimensioner lagts fram (även kallade multiversum).

   

LÄS MER HÄR

om andra dimensioner

 

http://www.epochtimes.se/articles/2007/03/17/11710.html
 

I See You

I see you
I see you


Walking through a dream
I see you
My light in darkness breathing hope of new life
Now I live through you and you through me
Enchanting
I pray in my heart that this dream never ends


I see me through your eyes
Living through life flying high
Your life shines the way into paradise
So I offer my life as a sacrifice
I live through your love


You teach me how to see
All that’s beautiful
My senses touch your word I never pictured
Now I give my hope to you
I surrender
I pray in my heart that this world never ends


I see me through your eyes
Living through life flying high


Your love shines the way into paradise
So I offer my life
I offer my love, for you


When my heart was never open
(and my spirit never free)
To the world that you have shown me
But my eyes could not division
All the colours of love and of life ever more
Evermore


(I see me through your eyes)
I see me through your eyes
(Living through life flying high)
Flying high
Your love shines the way into paradise
So I offer my life as a sacrifice
And live through your love
And live through your life


I see you
I see you

ANNONS
Av judi - 30 juli 2012 06:30

Amyotrofisk lateral skleros (ALS) dödar motoriska neuroner, de stora celler i ryggmärgen som har i uppgift att sända signaler ut till nervfibrer  för att styra musklerna.

 

Dessutom påverkas och förstörs de motoriska neuroner i den del av hjärnan som styr frivilliga rörelser  vid sjukdomen  ALS, dessa så kallade övre motorneuroner nervfibrerna som går från hjärnan för att styra de nedre motoriska neuroner i ryggmärgen. 


 

Läkare har också funnit att vissa kognitiva  delar av hjärnan kan påverkas i ALS också.

 

 

 

 

Läs mer här

 

http://www.alsa.org/research/about-als-research/areas/disease-process-of-als.html

 

 

 Sagda klok ord

 


"Har man en rollator så är man fri"


sagt av en äldre dam i SDS juli 2007

 

ALS
ANNONS

TRO

Av judi - 29 juli 2012 05:45

Tro
Jag vill känna tro
Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro
I en vintervärld, finns det någon tro?
Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten
Känna tro igen


Drömmarna vi har känns som bleka höstar
Där har sommaren redan regnat bort
Det spelar ingen roll hur vi gråter våra tårar
Svaren är en viskning i en värld långt bort


Tro
Jag vill känna tro
Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro
I en vintervärld, finns det någon tro?
Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten
Känna tro igen


Att vilja men inte känna är nog så svårt
Att se men inte höra
Du vände dig bort
Du sa: Inget här är givet, för sådant är livet
I mina ord finns ingen önskan eller någon lust och längtan


Tro
Jag vill känna tro
Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro
I en vintervärld, finns det någon tro?
Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten
Känna tro igen


Na, na, na...


Tro
Jag vill känna tro
Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro
I en vintervärld, finns det någon tro?
Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten
Känna tro igenI Jesus Kristus visar Gud sin kärlek, här och nu fortsätter Gud att genom sin Ande ge kraft och hopp. I vardagens glädjeämnen och svårigheter lever Gud med oss. Gudstjänsten påminner om Guds kärlek och ger oss kraft att leva vardagens liv med Gud. Av kärlek har Gud gett dig och världen liv. Meningen i livet är knuten till det och inte till din egen prestation.


http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656334

Av judi - 28 juli 2012 06:30

En avgörande orsak till vad som ger sjukdomen ALS är  mutationer i koppar-zink superoxiddismutas 

 

År 1993 gjorde en stor gemensam grupp forskare en upptäckt i och visade att i vissa nedärvda fall av ALS finns en genetisk förändring antar en riklig enzym i cellerna som kallas koppar-zink-superoxiddismutas 1 (CuZnSOD1, nu mera bara brukar kallas för SOD1).

 

Detta enzym tjänar till att hålla cellerna säker från metabolisk avfall som kan orsaka  skada om dessa  inte oskadlig görs. Ett misstag i den genetiska koden, det vill säga en mutation, placerar fel aminosyra i sekvens för SOD1. 

 

Möss som forskarna har forskat på och manipulerat med den felaktiga genen  SOD1 är bland de laboratorier modeller som har visat (se avsnittet om laboratorium modeller av ALS) och leder till ytterligare  forskning om orsaker och vägar till behandling av ALS. 

 

Det faktum att dessa möss uppvisar så många av de gemensamma symptomen i ALS ,ger hopp om att alla fall av ALS kan behandlas med en gemensam medicin tack vare  de gemensamma drag som kommer fram genom studier av SOD1 mutationen. ALSA,s finansierade forskare som söker samtidigt och oavbrutet efter andra genetiska (se avsnittet om genetik av ALS) och miljömässiga (se avsnittet om miljöfaktorer) faktorer som kan förklara sjukdomen och leda kliniker = Doktorer till bättre behandling.

 

Läs mer här

http://www.alsa.org/research/about-als-research/areas/disease-process-of-als.html

Av judi - 27 juli 2012 06:30

Att klaga lönar sig  

Jag har lämnat en synpunkt på färdtjänst  

Att den helt enkelt inte kom någon bil som var planerad  

Efter att varit på en SPA resa så kom vi hem  tidigare än beräknat   

och jag ringde då för att tidigare lägga min färdtjänst som var beställd innan resan  men se det gick inte  

För det fanns ingen beställning fick jag till svar ..!!! 

Så min assistent och jag fick ta saken i egna händer gick av vid Bike och tog EL-rullen hem tur att det inte regnade  

Assistenten fick åka taxi med alla väskor  

Detta har jag lämnat en synpunkt på man har så fint bett om ursäkt från Färdtjänst och skickat en check på 100 kr  ,som jag kan handla för på ICA-butikerna 

Av judi - 26 juli 2012 06:30

Jag var på "Fallens Dagar" i helgen och åkte då transport rullstol och blev puttad runt av min assistent  i stan    

 

Det jag blev varse om är att det är väldigt få trottoar kanter som är avfasade och att framkomligheten är dålig i stan    och hittar man en avfasad kant så nog stod det en motorcykel just där vid den avfasningen så man fick be om lov att ta sig fram varje gång  

 

En annan iakttagelse jag gjorde var att många människor  

bara stannar upp mitt på promenad vägen och börjar prata med varandra ,fast det är trångt och hela strömmen av folk stannar upp, ingen kommer nån vart varken framåt eller bakåt särskilt inte med en rullstol jag "putte" till i rumpan på folk som blev lite förnärmade ,som tittade generat på mig  

 

Det tråkigaste / fulaste var när vi väl kommit runt och ner för en trottoar och ville komma fram under  

och korsa trottoaren genom ett partytält uppsatt av Moderaterna  vid Drottningtorget och "bad om LOV" så fick vi kalla handen  

 

Nej, detta utrymme har jag hyrt svara den unga mannen    

 

Min assistent fick dra mig ut på kullerstens gatan ut på bilvägen  

 

Sedan kom det som förvånar mig mest  flickan den unga "Muffaren" sprang efter min dotter  

och ville lämna information om deras parti ??? 

 

Men det gick inte NIX -Pix  hon fick svar på tal  

Finns det inte hjärterum så får det vara  ...    

Av judi - 25 juli 2012 06:15

Ett sorgearbete har olika stadier enligt Freud  

chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas, och nyorteringsfas  

 

Vid en normal sorgeprocess uppkommer negativa reaktioner inom 6 månader för att därefter avklinga.  

 

När negativa reaktioner uppstår efter mer än 6 månader är  sorgereaktionen förlängd, och riktade insatser kan behövas för att  undvika en negativ hälsoutveckling. 

 

Vi vet att sorg i lika hög grad som en fysisk skada är ett tillstånd där  komplett återgång till normal funktionsnivå är möjlig,  men där det  också finns en risk för defektläkning med försämrad funktion till följd.  


 

För att förebygga ohälsa på lång sikt är det viktigt att veta vilka  individer som är sårbara för en sådan utveckling.  

 

Emellertid saknas  empirisk kunskap om hur en normal sorgereaktion gestaltar sig, och  därför är det svårt att identifiera individer med avvikande reaktioner.  

 

Sorgeprocessen påverkas av medvetenhet om prognos, och adekvat  information är därför central i vården av svårt sjuka och deras anhöriga 

 

Ovanstående är något man får lära sig på  utbildningar inom sjukvården om hur psyket fungerar när man får en svår diagnos  Det, jag tänker är följande att har man en dödlig sjukdom som ALS så hinner man aldrig sörja färdigt  att en kroppsfunktion har försvunnit  

exempelvis att vänster ben inte fungerar förrän man upptäcker att talet är  sluddrig och eller armen inte hänger med  

 

Man hinner inte runt det där hjulet till "Nyorienteringsfasen "för att man befinner sig hela tiden i de 2 första faserna  på  sin höjd i bearbetningsfasen  

det borde inte vara svårt för sjukvården att identifiera vilka som är i riskgruppenutan det borde var uppenbart vilka som befinner sig i totaltt kaos känslomässigt

 

 

Det bör per automatik alltid ges  en kurator eller psykolog kontakt till alla vid ett återbesök ca 4-6 veckor efter diagnos sättningen 

Av judi - 24 juli 2012 05:45

HUR GÅR UTTAGNINGAR TILL INFÖR LÄKEMEDELSSTUDIER TILL ?


För att få säkra  och  tillförlitliga uppgifter i en studie , kan personerna som är med i studien  behöva vara en viss ålder, kön, vara i en speciell stadium av sjukdomen, eller till och  med tillhöra en speciell ras, för att delta i en studie .

 

För alla med  ALS, är begränsningar ofta mindre för att delta i kliniska prövningar  än för andra typer av läkemedelsstudier i andra sjukdomar   som inte har så förödande eller snabbt dödlig utgång .

 

Ändå har man krav på att de personer som är med att man uppvisar vissa typiska besvär för att vara med i en   för sjukdomen eller sjukdomens svårighetsgrad  ("Inklusionskriterier"), och även att man inte har vissa andra besvär  om de visar sig att man har oönskade besvär eller andra egenskaper så kan detta leda till att man inte får vara med i en studie ("Uteslutningskriterier"). 

 

Kliniska  prövningar kan bara testas på relativt få personer  och då måste man göra  matematiska beräkningar = förutsägelser från ett fåtal personer som med största sannolikhet kommer  hålla för hela gruppen med sjukdomen ALS i sin helhet 

 

Statistiken  ger möjlighet att bedöma om en förändring genom att pröva ett nytt  läkemedel ifall den  kommer att  ge en verklig, varaktig  förändring och att det  läkarna kommer fram till skulle påverka hela gruppen med ALS. LIVET MED ALS

SPRÅK

Fråga mig

120 besvarade frågor

MENY

Sök i bloggen

ARKIV

GÄSTBOK

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Följ judis livsväg med Blogkeen
Följ judis livsväg med Bloglovin'

Besöksstatistik

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se