Inlägg publicerade under kategorin ALS -FORSKNING

Av judi - Fredag 13 okt 19:16


Filmen förklarar sjukdomsprossesen och hur det påverkar patienterna. ALS orsakar att hjärnan och ryggmärgen slutar sända signaler till musklerna i kroppen, vilket leder till att de slutar fungera . Med tiden kommer patienten att förlora förmågan att gå och så småningom kommer även att inte kunna svälja eller andas utan hjälp.
Det finns ingen bot eller behandling för ALS. Palliativ vård erbjuds patienter att förbättra livskvaliteten och göra dem så bekväma som möjligt. Forskare är osäkra på varför människor utvecklar sjukdomen men försöker bättre förstå möjliga orsaker och förhoppningsvis finna botemedel.
 
 
 
 
 
ANNONS
Av judi - Tisdag 10 okt 21:14

Långsiktiga luftföroreningar ökar människors mottaglighet för ALS, enligt nederländsk studie 


De upptäckte att människor utsatta för de högsta halterna av kväveoxider och fina partiklar i luften hade en signifikant högre risk att utveckla ALS än andra. Fina partiklar är mer benägna att tränga in i lungorna och andra organ.


Alla dessa luftföroreningar är trafikrelaterade och därmed mer koncentrerade i stadsområden.
Forskare säger att det är troligt att 90 till 95 procent av ALS-fallen härrör från samspelet mellan genetiska och miljömässiga faktorer.

Rökning är en välkänd riskfaktor för ALS. Men det har varit brist på information om andra faktorer som kan bidra till att utlösa sjukdomen

 

Baserat på toxikologiska studier och djurstudier har forskare  en hypotes om att mycket små luftburna partiklar kan pasera eller störa blod-hjärnbarriären. Detta kan orsaka kronisk hjärninflammation, oxidativ stress och abnormaliteter i hjärnans vita materia, som tillsammans bidrar till ALS, har de spekulerat.

 

Oxidativ stress är en obalans mellan kroppens produktion av fria radikaler, vilket kan skada vävnad och dess förmåga att motverka deras skadliga effekter.

Forskare sade att resultaten pekar på liknande resultat med tidigare studier som visar att exponering för farliga luftföroreningar samt lösningsmedel ökar risken för att man skall  utveckla ALS.

 

De fann också en ökad risk för ALS bland lastbil- och bussförare, maskinarbetare och operatörer, vilket understryker en rapporterad sammanlänkning mellan ALS och dieselutsläpp

 

Hittat Här

https://alsnewstoday.com/2017/10/05/study-finds-a-link-between-long-term-exposure-to-air-pollution-and-development-of-als/

ANNONS
Av judi - Onsdag 20 sept 12:51

Första försöket med potential ALS Genterapi VM202 visar på att preparatet är behandlings säkert(att det tolereras av ALS -sjuka)

 

Resultaten från detta försök kommer att bidra med information till  våra framtida forskningsinsatser kring den potentiella kliniska effekten av VM202 vid behandling av ALS," tillade Sunyoung Kim, vetenskaplig chef vid ViroMed.

 
"Resultaten av denna studie visade att flera intramuskulära injektioner av VM202 administrerades säkert och tolererades väl av patienter med ALS", säger Jack Kessler, MD, professor i neurologi vid Northwestern University's Feinberg School of Medicine samt en undersökare av studien .
 
Även om storleken och utformningen av denna studie inte tillåter oss att dra slutsatser om behandlingseffekter, observerades en vissa stabilisering av funktioner under de första tre månaderna efter behandling med VM202 och dessa uppmuntrande och sällsynta studier finns i de tidigare ALS-studierna  vilket ger grunden för framtida studier för att bestämma VM202s potential att förändra den långsiktiga effekten i  ALS, säger Kessler
 
hittat här
 
 
 
 

 

Av judi - Måndag 4 sept 16:46

tidskriften vetenskapliga rapporter.
ALS anses vara orsakad av oförmåga att reparera skadade muskelceller, vilket resulterar i förlust av muskelfunktion som är nödvändig för överlevnaden, liksom muskelcellens denervering, vilket hindrar muskelceller från att fungera korrekt.


Tidigare prekliniska studier av ALS har föreslagit att proteinet HDAC4 är involverat i denerveringsprocessen, vilket förhindrar muskelceller från att stimuleras av nerver.

 

Men MIR206 kan hämma HDAC4 och öka regenerering, vilket tyder på att det kan vara en rimlig terapeutisk strategi i ALS. MIR är små RNA-molekyler som modulerar aktiviteten hos vissa gener.

Målriktande muskelmikroRNA kan utgöra en värdefull strategi som syftar till att återställa molekylvägarna som förbättrar motorneuronens prestanda och förbättrar produktionen av tillväxtfaktorer (som FGFBP1) som kan underlätta återinvesterings processen och fördröja ALS-progressionen, säger forskare. "Sammantaget tyder våra data på att molekylär signalering som reglerar återinvestering och muskelregenerering hämmas under progressionen av skelettmuskulaturen i ALS."

 

Hittat Här

https://alsnewstoday.com/2017/08/30/las-researchers-identify-novel-genes-that-regulate-muscle-stimulation-and-regeneration/

Av judi - Måndag 28 aug 06:30

Hur Radicava fungerar
Radicava hämmar /tar bort  fria radikaler. Fria radikaler kan förekomma som en vanlig del av den cellulära processen för att producera energi och avlägsnas snabbt av kroppen. Om de kvarstår kan de dock orsaka oxidativ stress, vilket leder till skador och celldöd.


Oxidativ stress orsakad av fria radikaler antas vara en av orsakerna till nervcellsdöd i ALS. Till exempel, hos  vissa familjära -ALS-patienter, är ett enzym som avlägsnar fria radikaler, SOD1, muterat och fungerar inte längre.

Radicava har en neuroprotektiv effekt och saktar utvecklingen av ALS genom att ta bort fria radikaler i nervsystemet.

 

Hittat Här

https://alsnewstoday.com/edaravone-radicava-for-als/


vill du läsa mer om Radicava och om hur man har utfört studien och vilka studie resultat man fått .Gå in på denna sidan

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28522181

Av judi - Lördag 26 aug 22:15

Nivåer av pro-inflammatoriska molekyler ökas i blodet hos patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS), visar en ny studie. Detta tyder på att sådana molekyler kan användas som diagnostiska biomarkörer för ALS-patienter.


Studien "Ökad perifert inflammatorisk cytokinnivå i blodet hos amyotrofisk lateralskleros: en metaanalysstudie" framgår av tidskriften Scientific Reports.


Forskningen leds av Yong Cheng, doktor, från centrumet för translationell neurovetenskap, College of Life and Environmental Sciences, Minzu University of China, i Peking, Kina.

Ett ökande antal studier tyder på att inflammation i centrala nervsystemet är en nyckelfaktor i ALS. Vidare har ökade nivåer av immunceller (som utlöser inflammatorisk svar) hittats hos ALS-patienter i centrala nervsystem.


Resultaten av kliniska studier indikerar att perifer inflammation (utanför centrala nervsystemet) är involverad i ALS, där markörer av inflammation, såsom T-celler, cytokiner (molekyler som produceras och frigörs av celler i immunsystemet som sprider inflammation) och kemokiner (en subtyp av cytokiner) hittades.

Sammanfattningsvis "stärker de kliniska bevisen för ett ökat inflammatoriskt svar hos patienter med ALS."

Studien belyser möjligheten att perifera nivåer av cytokiner kan vara biomarkörer för ALS, vilket skulle erbjuda ett attraktivt tillvägagångssätt för forskare som vill överbrygga klyftan mellan Diagnos och början av symtom vid ALS.

 

Hittat Här

 https://alsnewstoday.com/2017/08/25/als-patients-show-increased-blood-levels-of-inflammatory-molecules-new-study-shows/

Av judi - Måndag 21 aug 06:30

Neuropodden - ALS forskningen 2017 med neurolog Peter Andersens ögon

Av judi - Tisdag 15 aug 23:49


Forskare har funnit ett sätt att bryta ner aggregerade RNA-molekyler som orsakar sjukdomar som vissa ärftliga former av amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Testet av det nya verktyget i laboratorie på celler som härrör från ALS-patienter med sådana mutationer ,påvisade laget att RCas9 kunde elimineras till minst 95 procent av ackumulerat RNA, sedda som täta kluster eller foci i cellerna.


De upptäckte också att använda RCas9 frigjorde proteiner som normalt binder till RNA i celler. När onormalt RNA börjar ackumuleras i en cell blir dessa proteiner bundna ihop med aggregaten, i stället för att binda sig till sina naturliga mål.

Forskare sade att behandlade patientrelaterade celler så småningom liknade friska celler.

För att systemet ska vara användbart som en mänsklig terapi måste den passa in i ett virus - vilket är det vanligaste sättet att leverera genterapi.

 

Normal Cas9 är för stor för att passa in i det vanligtvis använda viruset. Laget löste problemet genom att ta bort delar av Cas9-enzymet som krävdes för att kunna skära DNA, vilket gör enzymet tillräckligt litet för att passa.
Ändå måste många fler frågor besvaras innan metoden kan provas hos patienter.

"Vi är verkligen glada över det här arbetet eftersom vi inte bara definierade en ny potentiell terapeutisk mekanism för CRISPR-Cas9, påvisades hur det skulle kunna användas för att behandla en hel grupp av tillstånd för vilka det inte finns några framgångsrika behandlingsalternativ", säger David Nelles , Doktorand, en av två ledande studieförfattarna.

En onormal sekvens gör också att RNA ackumuleras i celler, störande andra celloperationer. Detta kan ses i ALS som går i familjer och i sjukdomar som myotonisk dystrofi och Huntingtons.

 

Hittat Här

https://alsnewstoday.com/2017/08/15/revamped-gene-editing-system-targets-rna-aggregates-found-in-inherited-als/

Presentation


Mitt i livet med olika skor i bagaget som jag har gått in trasiga högklackade lånade
även guldskor ,
och dans skor vissa håller jag på att gå in och andra har jag inte prövat ännu

Fråga mig

98 besvarade frågor

MENY

Sök i bloggen

ARKIV

GÄSTBOK

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Följ judis livsväg med Blogkeen
Följ judis livsväg med Bloglovin'

Besöksstatistik

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se