Alla inlägg under november 2018

Av judi - 28 november 2018 21:08

Sambandet mellan tarmbakterierna, tarmen och hjärnan har de senaste åren studerats med allt större intresse. Resultaten pekar mot att det verkligen tycks finnas ett tydligt samband mellan tarmbakterier och god hjärnhälsa. Soki Choi är föreläsare, författare och har en doktorsexamen från Karolinska Institutet. Hon har noga gått igenom över 400 vetenskapliga artiklar om detta ämne och publicerar sina slutsatser i en bok, som nu hösten 2018 toppar bokförsäljningslistorna.

Bokens titel är ”Kimchi och Kombucha: Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna”.

- Kimchi och kombucha är båda supertrendiga probiotiska hälsofavoriter från mitt andra hemland Korea. Med över 100 miljarder gynnsamma bakterier per gram kallas kimchi redan för vårt nya superfood, säger författaren Soki Choi.

 

Hon hävdar att massiv forskning visar att bakteriefloran i tarmen spelar en stor roll för vårt immunsystem. Den senaste forskningen avslöjar att bakterier dessutom verkar spela en kritisk roll för psykiska och neurologiska sjukdomstillstånd som alzheimer, parkinson, autism, adhd, stress, ångest och depression.

 

Föreläsaren, författaren och ”bakterieprofeten” Soki Choi berättar engagerat om den mikrobiotiska revolutionen och forskningen om hur den så kallade microbiota-gut-brain-axeln påverkar hjärnans hälsa. 

 

- Det här handlar i grunden om en retrospektiv upptäckt av kroppens egen intelligens. Upptäckten av tarmflorans betydelse har gjort att den sedan 2008 klassas som ett nytt organ, mikrobiomet, säger Soki Choi. 

 

- Tarmbakterierna är våra "minidoktorer" och vi har genom de goda bakterierna i tarmen alla en egen läkemedelsfabrik. Både dopamin och måbra-hormonet serotonin tillverkas i tarmen. Liksom adrenalin och noradrenalin som behövs för att hantera stress och Gaba som lugnar nervsystemet. 

 

Hittat Här

neuropodden.libsyn.com/tarmbakterierna-avgr-hjrnas-hlsa-soki-choi-sammanstllde-400-vetenskapliga-artiklar?fbclid=IwAR1Fv_MrrJJkPXpbtrJ7eBKw6f4Uh6Vci2Ipso3CvqVZCCR3QCMakEL5


Zqo

ANNONS
Av judi - 26 november 2018 22:23

Förekomsten av motorneuronsjukdomar - inklusive amyotrofisk lateralskleros (ALS) - ökar över hela världen, främst på grund av en åldrande befolkning.Sjukdoms förekomsten är störst i höginkomstländer, enligt en global analys av data från 1990 till 2016.


Studien "Global, regional och nationell förekomst av motor neuron sjukdomar 1990-2016: en systematisk analys för Global Burden of Disease Study 2016", publicerades 5 november i The Lancet Neurology.Studien finansierades av Bill & Melinda Gates Foundation.

 

Det uppskattas att ALS har en världsomspännande medianprevalens med  (andel av en population med en sjukdom) på 4,48 per 100,000 - 5,40 i Europa, 3,40 i USA och 2,34 i Asien.
Medan nyligen gjorda studier har gett ytterligare insikter om frekvensen av motorneuronsjukdomar , särskilt ALS, i USA och i Europa, så är det svårt att erhålla tillräckligt med data för att generera global  prevalens för alla dessa sjukdomar på grund av avsaknad av medvetenhet och brist på befolkningsbaserade register i vissa delar av världen.

 

Genom att analysera all tillgänglig data mellan 1990 och 2016 inom Global Study of Diseases, Injuries and Risk Factors Study (GBD) 2016 gav teamet den första rapporten om  motorneuronsjukdomar i 195 länder och territorier.

 

Nära hälften av alla som lever med dessa sjukdomar var relaterade till tre höginkomstregioner: Nordamerika, Västeuropa och Australasien.Följaktligen uppvisade regionerna med höga SDI-nivåer också den högsta sjukdomsbördan.


"Det här konstaterandet är inte överraskande eftersom hälsovårdstjänsterna [i dessa länder] är välutvecklade och ger höga krav på klinisk vård", skrev en irländsk konsultnosolog Orla Harding i en medföljande kommentar i samma journalutgåva."Med åldrande av världsbefolkningen kommer belastningen på motor neuron sjukdomar på hälso-och sjukvården sannolikt att öka betydligt under de kommande årtiondena."

 

Teamet fann också att den geografiska variationen inte kunde förklaras av någon av de 84 riskfaktorerna kvantifierade i GBD, vilket föreslår en roll av ointefierade riskfaktorer, såsom förfäders ursprung och genetisk bakgrund.


Enligt en överenskommelse rapporterades "en 2017 studie där subkontinenter betraktades som ursprungsberättelser av anor, en högre förekomst av amyotrofisk lateralskleros rapporterades i Europa, USA och Nya Zeeland än i östra Asien", sa forskarna.

 

Hittat Här

https://alsnewstoday.com/2018/11/12/prevalence-motor-nerve-diseases-including-als-on-rise-as-population-ages/

ANNONS
Av judi - 20 november 2018 23:20

Hatbrott mot människor med funktionsnedsättning kan se olika ut. Det kan vara misshandel, mord eller som i detta fall: undanhållande av kallelser till screeningundersökningar. Ett långsamt dödande utfört av kommunal personal i personernas egen bostad.

På ett LSS-boende i Malmö har personalen under flera år har slängt kallelserna till cancerscreening för sina boende. Därför har missat de viktiga undersökningarna och riskerar att dö i cancer helt i onödan. Kvinnor med funktionshinder löper 70 procent högre risk att dö i bröstcancer. Deras tumörer upptäcks senare och cancern blir därmed svårare att behandla. Trots att alla människor har samma värde. Trots att lagen slår fast allas rätt till vård på lika villkor behandlas de funktionsnedsatta ändå som sämre sortens människor. Detta är inget annat än ett hatbrott!  

#hatbrottmotfunktionshindrade  #funktionshinder

Hittat Här

http://ungarorelsehindradegoteborgsklubben.se/hatbrott-mot-manniskor/?fbclid=IwAR1xVNP2VHtf7YeTnSsGxhoSWiMZppFLpbcgY6QWSLPp5td7
V4Q4AeAXMLY

Av judi - 20 november 2018 22:11

Att boka en biljett med rullstol är aldrig lätt .Sist jag var på Hebeteatern i Trollhättan ,blev ett äventyr .Jag bokade biljetter samma vecka ,som föreställningen var .Då fans inga rullstolsplatser kvar.

Trotts att endast en bänkrad var bokad hela teatern var för övrigt nästan tom.Jag tog en chans ,hoppades på att det inte skulle behöva utrymmas .Jag kan gå med stöd av en person i snigelfart kortare sträcka .Min rullstol går att köra i 15 km i timmen .Mycket snabbare .

Med stor möda gick jag upp för trapporna som så många andra ,samtidigt kunde jag notera att det var många snabbfotade personer som satt på bänkrad 7 ,gott om plats för benen inga trappor .

Efter pausen fick jag sitta i min El -rullstol vid sidan av bänkrad 7 . 

Det ger alltid en sådan dålig smak samt väcker irritation när bokningen inte fungerar .Halva föreställningen gick i spillo .Jag var förbannad.Till den föreställningen var det 4 st rullstolsplatser av alla platser .

#tillgänglighet

_________________________________________________________________________________________________________-

Om tillgänglighet på arenor, om en konsumenträttskämpe som fyller 60 år och hudvård

 

https://poddtoppen.se/podcast/308296562/planboken/om-tillganglighet-pa-arenor-om-en-konsumentrattskampe-som-fyller-60-ar-och-hudvardDet finns inga regler för hur många platser som ska vara tillgänglighetsanpassade på Stockholms stora arenor. Något som leder till att många i rullstol inte kan delta i olika nöjesevenemang.

– Det har främst att göra med att platserna är för få och att det inte går att boka dem på nätet som alla andra, säger Anton Boström, vice ordförande i förbundet Unga rörelsehindrade i Stockholm om problemet. 


https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7092105&fbclid=IwAR2HF6Eh6S_5kx46sAj94Xv_O1tjuTjjf9pRShqtLmlFzoI_L2q6AQBU37c

Av judi - 17 november 2018 17:46

Sensoriska nervceller  som bär mutationer i TDP-43- eller SOD1-generna - i samband med utvecklingen av amyotrofisk lateralskleros (ALS) - visar nedsatt tillväxt och stressrespons, enligt en preklinisk studie.


Studien "De ALS-inducerande faktorerna, TDP43A315T och SOD1G93A, påverkar direkt och sensibiliserar sensoriska neuroner för stress", publicerades i tidskriften Scientific Reports.


Kännetecknet för ALS är döden hos motorneuron celler, som styr frivilliga muskler. Men nya bevis har framhävt att ALS också leder till dysfunktion och degenerering av sensoriska nervceller

 

Ex.skickar sensoriska nervceller information från perifera vävnader (till exempel skelettmuskler) till centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) för att reglera kroppens viljemässiga muskelfunktioner .


Teamet samlade och analyserade sensoriska nervceller - både som ett intakt kluster av nervceller eller som isolerade celler odlade i laboratoriet - från ALS-möss med TDP43- eller SOD1-mutationer.
Resultaten visade att sensoriska nervceller som bär antingen TDP43- eller SODl-mutationer hade signifikant kortare och mindre komplexa axoner, som också växte långsammare än sensoriska nerver från friska möss.

 

Intressant var att alla dessa negativa effekter var signifikant starkare i sensoriska nervceller med TDP43-mutationer än hos dem med SOD1-mutationer, vilket tyder på att TDP43 har en stor effekt i de molekylära och cellulära händelserna som är inblandade i regenerering och tillväxt av sensoriska nerver.

Dessa resultat tyder på att TDP43-mutationer, förutom SODl-mutationer, direkt påverkar sensoriska nervceller i ALS och att liknande molekylära mekanismer som påverkar axoner kan bli dysfunktionella i både sensoriska och motoriska nervceller i ALS.

"Således bör molekylär analys av dessa två [nervcellstyper] genomföras i framtida experiment för att upptäcka mekanismer som fungerar för att upprätthålla och reparera sina respektive axon och nervändar", vilket kan vara "terapeutiska mål för att förebygga, sakta ner och åter ställa  "ALS-utveckling, skrev forskarna.
 
Hittat Här
 
 

 

Av judi - 17 november 2018 00:56


En kvinnlig vandrare som gått länge i öknen och törstat efter livets källa ,finner en oas .Denna vaktas av en man som väntar på sin frus återkomst från en resa ,vilket dröjer.

Mannens väntan är lång och ensamheten gnager ,därför erbjuder han kvinnan att stanna,men endast att dricka för stunden och vila för natten.

kvinnan tvekar skulle en kopp vatten från denna oas verkligen släcka törsten och längtan ,som endast livets vatten kan ge ,eller öka törsten ?

Kvinnans kunskap av oaser i öknen efter en lång vandring i öknen  ,gör att hon tar sin ständiga följeslagare ensamheten och går vidare som en nomad letandes efter en källa att ösa ur  . 

Vid Pennan Marjo

Av judi - 14 november 2018 18:26

Teamet från UMass Medical School testade effekten och säkerheten av intratekal (genom ryggradskanalen) leverans av ett modifierat, ofarligt virus som kodade för en SOD1-riktade artificiell miRNA hos primater. Utredarna använde en viral subtyp som visade sig vara säker i kliniska prövningar.

För att rikta så många av de 185 ALS-länkade SOD1-mutationerna som möjligt, identifierade forskarna gemensamma egenskaper i mutationernas DNA-sekvenser.
 
"Detta tillvägagångssätt tillåter oss att rikta in de flesta patienter med en SOD1-mutation med ett enda läkemedel," sa Mueller.

Resultaten visade effektiv viral leverans och minskning av SODl-proteinnivåer med så mycket som 93% hos motorneuroner som kontrollerar muskelkontraktioner. Högre mängder av miRNA korrelerade med större del av SODl-gensläckning i motorneuroner

Varken miRNA-inducerad levertoxicitet eller immunreaktioner hittades. Dessutom påverkade miRNA-molekylen inte andra gener med liknande sekvenser, som är en oro med andra genterapi-tekniker.
"Dessa resultat stöder tanken att genterapi med en artificiell miRNA som riktar sig mot SOD1 är säker och förtjänar ytterligare utveckling för behandling av mutant SOD1-länkad ALS", uppgav laget.
"Vad detta visar är att vi har ett bra sätt att leverera ett RNAi-baserat läkemedel till rätt celler, i tillräckliga kvantiteter för att vi ska kunna tysta den sjukdomsframkallande genen med en engångsbehandling", sa Mueller. "Dessa experiment är i ett stadie där de måste tas till nästa steg och översättas till kliniska prövningar för patienter."
 
Hittat Här
 

Av judi - 13 november 2018 01:20

Det trummas hårt ut av intressegrupper att de personliga assistenterna ska vara som en fluga på väggen – redo att rycka in när de blir kallade.

Men detta står ingenstans i LSS, lagen som styr assistansen, och ändå försöker alltför många arbetsgivare förmå personliga assistenter att göra vad än brukaren ber dem om, vilket gör att arbetsrätten får stå tillbaka för brukarens individuella frihet.

Det finns inte någon insyn i branschen personlig assistans. LSS är alldeles för grumligt skriven, arbetsplatserna är omgärdade av en stark sekretesslagstiftning och arbetsrätten har lämnats därhän.

Det är lättare för företag att börsnotera assistansen än för ett skyddsombud att besöka arbetsplatserna. Ett skyddsombud kan nämligen inte kliva in utan en inbjudan, och verkligheten behöver alltså inte visas upp – det räcker med ett papper som beskriver arbetsmiljön, att det finns tydliga rutiner och så vidare.

 

hittat Här

https://www.aftonbladet.se/a/vm24eV?fbclid=IwAR1rcHEXmDZOrwJVFNezzL3lo3u0bPd5cRAmzugdCtZf9qJR
6o2dwEF6Xz8Jag mår dåligt varje gång det skrivs något negativt om assistans .De sista artiklarna jag läst handlar om att svartmåla branchen och verkligen tala om för oss som använder oss utav assistans att vi är en belasting för samhället dessutom att vi är kriminella och missbrukar assistansen på olika sätt .

Det finns säkert de som gör detta ,men det finns också assistenter som missbrukar sin ställning som vårdare .

 

Vi som har assistans har inget ombud som skriver om  våra problem i massmedia som vi har med assistans .Sedan är det så att i LSS lagen regleras inte sexualiteten som ett fysisk behov utan vi är helt avsexualiserade .Dels ger LSS lagen inga riktlinjer  för assistenter heller hur de skall förhålla sig i frågor om kundens sexualitet .

 

Samtidigt så är vi som kunder eller assistans användare helt avsexualiserade .Denna delen har man missat helt i den svenska LSS lagen I Danmark finns denna med i LSS bedömningen .I detta råder sunt förnuft och att assistenter kan tänkas hjälpa till med vissa saker exempelvis dusch före och efter sex och att ha den goda tonen att gå ut ur bostaden uder akten  .Positionering eller hjälp med sexhjälpmedel samt avklädning och att man få hjälp med att lägger sig till rätta exempelvis .    #Assistans


LIVET MED ALS

SPRÅK

Fråga mig

120 besvarade frågor

MENY

Sök i bloggen

ARKIV

GÄSTBOK

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Följ judis livsväg med Blogkeen
Följ judis livsväg med Bloglovin'

Besöksstatistik

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se