Alla inlägg under juli 2014

Av judi - 26 juli 2014 11:14

Trots ett stort antal kliniska studier har inga andra läkemedel än Riluzole visat sig vara effektiva. Nya studier stöder att vascular endothelial growth factor (VEGF), som ursprungligen beskrivits som en viktig angiogen faktor(för blodkärlen), spelar också en viktig roll i nervsystemet


bland annat för nybildning av nervceller, neuronal överlevnad, neuronal migration=enskilda cellers förflyttning av egen kraft och för Axonal lednings förmåga


I denna skrivelse gör författarna en kort beskrivning av de molekylära egenskaper VEGF har och på dess receptorer och hur de olika egenskaperna påverkar nervsystemet / neurodegenerativa sjukdomar, särskilt i ALS.Man tittar också på potentiella behandlingsformer.


Ett exempel på studie som har visat resultat är


En randomiserad, dubbel-blind-test där man har en grupp som får den verkliga medicinen och en grupp som får placebo (ingen effektiv medicin)


Man har i denna studie givit en injektioner direkt i muskeln till Diabetiker med polyneuropatier (Nervskador) med plasmid VEGF för behandling av diabetisk polyneuropati till Trettionio diabetiker .


Resultat /Sammanfattning


Primära resultaten visade  förändringar i symtompoäng vid 6 månader ,en skattningskala som i förväg var specificerad .den visade också på den totala kliniska och elektrofysiologiska förbättringar.


Den Intramuskulär plasmid VEGF genöverföringen tenderade att förbättra primära resultat, utan att man har gjort några viktiga säkerhettester. Möjligheten att omsätta denna strategi till ALS-patienter är en öppen fråga


Ytterligare studier bör övervägas för att testa användandet av stamceller i kombination med neurotrofa faktorer, eftersom det verkar vara en potentiell terapi för ALS.


Dessa undersökningar bör utföras under strikt övervakning och på så sätt se till att behandlingen är säker för  människor.


Trots att VEGF är en mycket lovande förening, finns det en stor utmaning framöver som är att översätta de grundläggande vetenskap genombrott i klinisk praxis


Läs Mer Här

http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/947513/ANNONS
Av judi - 23 juli 2014 11:27

Kan fettsyror förhindra  ALS
18 juli, 2014


Sett ur  kardiovaskulär hälsa ges en anledning att minska på livsmedel innehållande omega-3 fettsyror.


Ett skrivelse på nätet den 14 juli från JAMA Neurology ser saken på ett annat sätt : Samma kemikalier minskar risken för en persons risk att utveckla amyotrofisk lateralskleros. Forskare vid


Harvard School of Public Health har fastställt  efter att ha gjort ett massivt urval av en miljon människor, de som åt mest omega-3-rika livsmedel-som lax, linfrö och valnötter-hade två tredjedelar mindre risk att utveckla ALS senare i livet än de som åt mindre mängd .


Denna retrospektiva observationsstudie kan inte bestämma orsak och verkan, säger författare Kathryn Fitzgerald. Hon misstänker att dessa omättade fettsyror, som finns i  cellmembranen i hjärnan, kan skydda nervceller mot oxidativ stress och inflammation."Fosfolipiderna i cellmembranet roterar hela tiden runt den axel, som bildas av fettsyrekedjorna. Enskilda fosfolipider rör sig lätt i cellmembranet (lateral rörelse) och de kan också byta plats med varandra.


Membranbundna enzymer framställer nya fosfolipider utgående från de fettsyror, som finns i den omedelbara närheten."


Läs Mer Här om cellmembran

http://www.solunetti.fi/se/solubiologia/solukalvon_lipidit/2/


Eftersom inflammation och oxidativ stress anses vara inblandad i ALS,


Har Fitzgerald, som är ledande författare och Alberto Ascherio och kollegor misstänkt att omega-3 kan göra nytta.


Lyckligtvis fanns det tillgänglig data  för att besvara deras frågor .


De erhållna kost och sjukdom information från fem longitudinella, prospektiva studier: National Institutes of Health-amerikanska föreningen för pensionärer Kost och hälsa studien, Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort, Vårdförbundet uppföljande studie, den multietnisk Cohort Study, och de Nurses 'Health Study. Tillsammans utgör dessa årskullar som ingår i mer än en miljon deltagare.


Av dessa utvecklade nästan 1000  ALS över datainsamlingsperioder var från åtta till 24 år, beroende gruppen -


Se mer på: http://www.researchals.org/page/4746/13581 # sthash.OQlV1MGx.dpufDenna stora uppgifter studie tyder på att minst 20 procent av den amerikanska befolkningen kan löpa risk för ALS på grund av bristande omega-3 intag ... det verkar tveksamt att detta skulle vara ett specifikt ALS  skydd 


Men mer sannolikt att det ger en allmän nervskyddande eller anti-inflammatorisk mekanism, uppger "Greg Cole vid University of California, Los Angeles, kommenterade i ett mail till Alzforum.( Cole var inte en del av undersökningsgruppen,) men han har studerat betydelsen av sådana fettsyror i AD.


"Studien saknar mätning av blodnivåer av omega-3, men kostenkäter är någorlunda väl validerade", sade han.


Fitzgerald hävdar att hon hoppas att undersöka hur blod biomarkörer för fettsyror korrelerar till ALS förekomst i en uppföljningsstudie.


Wills menar på att detta är svårt att bevisa fördelarna med fettsyror experimentellt.


Studier på möss skulle vara det självklara nästa steget, sade Quinn, och i själva verket har ett sådant experiment redan gjorts.

Forskare försökte behandla ALS-modell möss med omega-3-fettsyror och fann sjukdomsförloppet påskyndas, i stället för att sakta ner (Yip et al., 2013).


Detta kan bero på att forskarna använde skaldjur-härledda fettsyror, medan Fitzgerald har observerat fettsyror från växtriket att de  var mest fördelaktigt, säger Wills. - Se mer på: http://www.researchals.org/page/4746/13581 # sthash.OQlV1MGx.dpuf


Hittat Här

http://www.researchals.org/page/4746/13581

ANNONS
Av judi - 22 juli 2014 12:58

Nu när det är så varmt Är det högaktuellt att bada Har du ett funktionshinder så är det inte så enkelt med att bada ute eller inne .

Men utomhus bad är nu i högsta ropet när det är 28 grader ute i luften Jag hittade denna artikel  på nätet och funderar samtidigt över vilka möjligheter jag har i min kommun till att bada ute i en sjö???


Att offentliga platser ska vara tillgängliga för alla är kommunernas ansvar. I många kommuner finns fina badplatser som har gjorts fullt tillgängliga även för den som behöver en ramp eller en lyft för att kunna bada om sommaren. Men den möjligheten finns varken i Söderköping eller i Norrköping.

– Det här är verkligen otroligt dåligt både för barn och för vuxna, säger Marie Bager som är ordförande för Neuroförbundet i Norrköping.


Läs mer Här

http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/svart-att-bada-for-funktionshindrade-9991194.aspx

Av judi - 20 juli 2014 17:49

Hittade denna gamla studie på nätet hittar dock inte vilket resultat det blev

  


Effekt av icke-invasiv övertrycksventilation lungfunktionstest i amyotrofisk lateralskleros
Bilevel CPAP (BiPAP) är ett generiskt namn för Respironics, Inc. för kontinuerlig CPAP (CPAP) med övertryck vid andning. Det används vid icke-invasiv övertrycksventilation


Denna studie kommer att testa hypotesen av den akuta användning av NIPPV, vid trycknivåer som är gemensamma vid kliniskt bruk,ifall detta  kommer att leda till mätbara förändringar andningsfunktionen  jämfört med utgångsvärdet och lägre nivåer av NIPPV. Vi räknar med att resultaten av denna studie kommer att bidra till att klargöra om och i vilken utsträckning NIPPV bistår andningsmuskelfunktion hos patienter med ALS.


Dysfunktionen av andningen behandlas vanligtvis med en andningsassistans, kallad non-invasiv övertrycksventilation (NIPPV).

Denna tolereras väl, och är väl accepterat, det är dock inte klart om eller i vilken utsträckning NIPPV faktiskt hjälper andningsfunktionen över tid : vissa uppgifter tyder på att NIPPV bevarar andningsfunktionen en längre tid , medan andra uppgifter tyder på att användningen av BiPAP leder till att andningsfunktionen sjunker snabbare.


Inga studier har visat vad den akuta effekten av NIPPV av andningsmuskelfunktion är hos ALS-patienter .

Läs Här

http://www.alsconsortium.org/trial.php?id=24

Av judi - 17 juli 2014 09:13

Har forskare funnit ett botemedel mot professor Stephen Hawkings motorneuronsjukdom?


Ett potentiell bot är upptäckt .Kliniska prövningar skall påbörjas så tidigt som nästa år.


Forskare från Sheffield Institutet för Translational Neuroscience hoppas att deras banbrytande forskning kan leda till ett botemedel för en av de former av sjukdomen, som drabbar mer än 5.000 personer i Storbritannien, bland annat professor Stephen Hawking.


Prof Azzouz sade att han var övertygad om att denna forskning kommer att bli en framgång


Han förklarade: "Eftersom vi är inriktade på den gen som orsakar sjukdomen , som bygger på de tidigare studier som vi har gjort, så finns det en mycket god chans att detta kan bli en succé.


Vi är i ett avancerat program för att titta på MND hos barn och i barndomen , och där är orsaken är inte på grund av en defekt gen, utan att det faktiskt saknas en gen . I vårt program använder vi en virusbärare för att försöka återställa denna gen.

Man har sett att hos de möss som har sjukdomen skulle ha överleva högst två veckor efter födseln. Men när vi behandlade dessa möss har vi sett att de överlevde nästan 400 dagar, så detta visar styrkan i denna strategi. "


Läs Mer Här

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2689273/Have-scientists-cure-Professor-Stephen-Hawking-Potential-cure-motor-neurone-disease-discovered.html


Av judi - 15 juli 2014 16:30

Människor som får ALS efter 65, ställs unför ett omöjligt val: Lev resten av ditt liv på sjukhus eller dö av andningssvikt inom fyra år" skriver Lise Lidbäck.

 
 
Lise LidbäckOrdförande i Neuroförbundet
 

Rätten att få andas låter nog som en självklarhet för alla. En del av det dagliga livet som helt enkelt bara sker.  Men så ser inte verkligheten ut för de ca 200 personer som varje år drabbas av förlamningssjukdomen ALS -Amyotrofisk Lateralskleros.  

Andningssvikten som  uppträder förr eller senare, orsakar att patienten avlider, oftast inom 2-4 år efter insjuknandet. I Danmark erbjuds ALS-patienter sedan många år respirator, som ger individen möjlighet att fortsätta leva i många år. I Sverige har det länge ansetts kontroversiellt.


Hittat Här

http://www.svt.se/opinion/alla-ska-ha-ratten-att-andas-hemma

Av judi - 11 juli 2014 06:30

Dr Cudkowicz, VD på Massachusetts General Hospital som är en av de främsta ALS forskare, ger en övergripande bild av läget i ALS upptäckter.


Hon beskriver sjukdomen som den är och dess största utmaningar med dess variation i varje patients (olikheter).

Nedan beskrivs nya mycket spännande strategier.


Ett sätt är en kirurgisk metod är man kan använda stamceller( Neuralstem) från foster genom att odla nya stamceller, vilket studeras för närvarande i en säkerhet/dos -studie stadie.


Dr Cudkowicz beskriver en annan metod där man använder patientens egna stamceller vilket utförs i ett företag som heter Brainstorm där stamcellerna tas bort, behandlas och återförs till patienten. Detta tillvägagångssätt är nu i kliniska prövningar i Israel och USA.


Hon medverkar själv en fas III-studie med GSK som använder en antikropp för att påverka ett protein som stoppar nervceller från att växa.


Samt förklarar en annan metod som använder hudceller för att göra motorneuronceller som används i kombination med ett befintligt läkemedel som nu används mot kramper medlet kallas Retigabire.


Hon beskriver och pratar också om en medicin  av Cytokentics som hjälper till att påverka muskelstyrkan.


Hon konstaterar att det nu finns ett större intresse för det vetenskapliga samfundet att studera ALS och att man  är mycket hoppfull om nya upptäckter.


Hon informerar hur patienterna kan läsa om ALS kliniska prövningar.


Samt  konstaterar att de två viktigaste hinder att övervinna i ALS-forskningen är att samla in och studera en tillräckligt stor mängd personer med biomarkörer och den andra stora utmaningen är  att skaffa nödvändig finansiering för att fortsätta forskningsprojekt som kan föra fram forskningen inom området .


Hittat Här

http://alscrowd.org/first-als-crowd-show-dr-merit-cudkowicz-state-als-research-today/

Av judi - 9 juli 2014 08:57

Tyskland vann över brasilien med 7-1 sensation i går kväll

 låten The winner takes it all med ABBA säger allt


LIVET MED ALS

SPRÅK

Fråga mig

120 besvarade frågor

MENY

Sök i bloggen

ARKIV

GÄSTBOK

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Följ judis livsväg med Blogkeen
Följ judis livsväg med Bloglovin'

Besöksstatistik

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se