Alla inlägg under januari 2019

Av judi - 31 januari 2019 19:57

ILB: s verkningsmekanism kan antingen minska sjukdoms alstrarna som leder till celldöd eller förhindra ytterligare sjukdomsutveckling även om triggers är närvarande.

 

Genom att ta itu med de bakomliggande sjukdomsprocesserna kan ILB avsevärt förbättra resultaten för personer som lider av annars obotbara progressiva och invalidiserande tillstånd.


Bred användbarhet vid akuta och neurodegenerativa sjukdomar som amyotrofisk lateralskleros (ALS) och stroke plus traumatisk hjärnskada och glaukom.


Den påverkar  sjukdomens underliggande sjukdomsorsak, vilket möjliggör själv - reparation istället för att bara behandla symtomen.


Subkutan dosering förenklar administrationen för patienten och gör den lämplig för långvarig behandling.


"De pleiotropa mekanismerna för ILB-verkan som vi har avslöjat visar användbarheten av detta läkemedel för att behandla många akuta och kroniska degenerativa tillstånd."
Professor Ann Logan,
Vetenskaplig direktör, Neuregenix Ltd.
University of Birmingham, Storbritannien

 

Hittat Här

http://tikomed.com/ilb/

ANNONS
Av judi - 30 januari 2019 22:22

Patienter delar data i hopp om att finna ett botemedel för ALS

Varje år insjuknar cirka 220 personer i Sverige i sjukdomen ALS.

Trots senare års forskningsframsteg finns ännu inget botemedel. Det globala projektet Answer ALS har i uppdrag att bygga en kunskapsbas med data om personer som lever med ALS. Målet är att kunna utveckla möjliga behandlingar med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning.

 

Det finns ännu inget botemedel mot den neurologiska sjukdomen ALS, amyotrofisk lateral skleros. I 90 procent av fallen finns sjukdomen inte i familjen, utan den verkar förekomma slumpmässigt och utan tydliga riskfaktorer.

 

De flesta som insjuknar är mellan 50 och 70 år. Det globala projektet Answer ALS har i uppdrag att bygga den mest omfattande samlingen av kliniska, genetiska, beteendemässiga, molekylära och biokemiska data om personer som lever med ALS. Med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning hoppas forskarna kunna analysera data för att avslöja nya insikter om orsakerna till ALS och utveckla möjliga behandlingar.

 

Hittat Här

https://it-halsa.se/patienter-delar-data-i-hopp-om-att-finna-ett-botemedel-for-als/?fbclid=IwAR0TwKxLbBFEaFkflpwyj1ANG_zp6aoUedwtCu_7di1eWyqoZisRX_0fAI0

ANNONS
Av judi - 27 januari 2019 17:47


Blowin' In The Wind -Bob Dylan - Lyrics

How many roads must a man walk down
Before you can call him a man?
How many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, how many times must the cannon balls fly
Before they're forever banned?
The answer my friend is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.

Yes, how many years can a mountain exist
Before it's washed to the sea?
Yes, how many years can some people exist
Before they're allowed to be free?
Yes, how many times can a man turn his head
Pretending he just doesn't see?
The answer my friend is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.

Yes, how many times must a man look up
Before he can really see the sky?
Yes, how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, how many deaths will it take till he knows
That too many people have died?
The answer my friend is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.

Songwriters: Bob Dylan
Blowin' In The Wind lyrics © AUDIAM, INC

 Av judi - 26 januari 2019 20:26

Träning i bassäng ,förbättrar muskelstyrkan och energimetabolismen i en mus studie med amyotrofisk lateralskleros (ALS).


Studien "Swim Training Modules muskel energi metabolism och förbättrar minskning av gripstyrka i en mus studie av amyotrofisk lateral skleros", publicerades i International Journal of Molecular Sciences.


ALS är en progressiv neurologisk sjukdom där  motorneuronen dör de viljemässiga musklerna som är ansvariga för att styra musklerna degenererar och musklerna förtvivnar.

 
Förutom brist på muskelstyrka är ALS förknippad med mitokondriell dysfunktion och en metabolisk nedsättning. Mitokondrier ansvarar för energiproduktionen.


"Ändra mitokondrierstrukturen och funktionen. . . vilket kan spela en viktig roll i skyddet av muskelfibrer i ALS ", konstaterade forskarna.

 

Tidigare studier har visat att fysisk träning, i synnerhet simningsträning, "modifierar mitokondrierstruktur och dess funktion...vilket kan spela en viktig roll i skyddet av muskelfibrer i ALS ", säger forskarna.


I denna studie har ett forskargrupp utgått för att utvärdera effekterna av simningsträning i  mitokondriefunktionen, energimetabolismen och muskelstyrkan i muskelfibrer i en tudie på ALS möss jämfört med friska (vilda) djur.


För genomförande ,gjorde forskarna ett greppstyrketest på en metall skena för att mäta muskelstyrkan i både friska och ALS-möss, med och utan simningsträning, med börjar vid 10 veckors ålder.

 

I överensstämmelse med tidigare publicerade data bibehåller bassäng träningen avsevärt  muskelstyrkan tydligast synlig är det i symptomatiskt stadium av ALS,...minskar oxidativ stress och förbättrar metabolismen av muskelenergi vid sjukdomens slutstadium, säger forskarna.
"Våra resultat tyder på att bassängträning är en modulator av skelettmuskleraturmetabolism med samtidig förbättring av skelettmuskelfunktionen hos ALS-möss"  

 

Hittat här

https://alsnewstoday.com/2019/01/22/swim-training-improves-muscle-function-mouse-model-als/

Av judi - 26 januari 2019 19:41

Nästan 60% av ALS-patienter är uteslutna från kliniska prövningar, detta betonar behovet av nya behörighetskriterier, enligt studieundersökningar
Majoriteten av patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS) är uteslutna från att delta i kliniska prövningar, har avslöjats genom en stor studie .

 

Detta resultat ger upphov till frågor om extrapolering av försöksresultat för denna patientpopulation. Forskarna betonade också behovet av individualiserat riskbaserat kriterium för att balansera vinsterna i testdesignen och förlusten i generaliserbarhet.
Studien, "Refining eligibility criteria for amyotrophic lateral sclerosis clinical trials", publicerades i tidskriften Neurology.

För att öka effekten av en undersökningsterapi är det vanligt att forskare registrerar en mer homogen befolkning. Detta tillvägagångssätt möjliggör bättre/lättare  protokoll föring , men utesluter potentiellt patienter som sannolikt inte kommer att dra nytta av den undersökande behandlingen.

 

För ALS betyder det ofta att patienter som har haft sjukdomen länge eller de som inte kommer att överleva uppföljningsperioden kommer att uteslutas från försök. Sådana strikta kriterier kan dock äventyra de slutliga resultaten, med låg potential att ge användbar information om säkerhet och effekt hos den allmänna patientpopulationen.

 

Forskarna kunde minska uteslutnings kraven med hjälp av den europeiska överlevnadsmodellen European Network to Cure (ENCALS), en personlig prediktionsmodell, snarare än standardutvärderingsmetoderna.


Val av patienter med ENCALS-riskvärden mellan 0,55 och 3,3 - vilket innebär att risken för att dö under uppföljningen är mellan hälften och tre gånger risken för den genomsnittliga ALS-patienten - skulle leda till en provstorleksminskning på 34%, vilket är liknar vad som hände i studien mot Radicava (edaravone) (NCT01492686).


Med ENCALS-urvalskriteriet skulle det vara möjligt att öka valbarheten/stödberättigandet med fem gånger jämfört med de standardberättigande metoder som användes i Radicava-försöket, sa studien.

hittat här

https://alsnewstoday.com/2019/01/21/new-eligibility-criteria-needed-to-improve-als-trial-outcome/


Av judi - 20 januari 2019 16:38

Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.

Johannes 4:24 Vem kan förstå eller greppa Gud? Ingen. Det ligger i sakens natur. Men om alla vi människobarn går omkring med en gudagnista inom oss, en sorts gudagiven GPS som bara vi själva kan aktivera, då har vi verktyg för att kommunicera med vår Skapare.

Av judi - 16 januari 2019 21:27

En mänskligt härledd antikropp som specifikt binder onormalt superoxiddismutas 1 (SOD1) vilket också förbättrade sjukdomens symtombild och fördröjde sjukdomsprogression hos möss i en musmodell med amyotrofisk lateralskleros (ALS), visar en studie .
Antikroppen, alfa-miSODl, kan vidareutvecklas still en eventuell behandling för ALS orsakad av SOD1-felveckning.
Studien med titeln "En mänsklig härledd antikropp riktar sig på felveckad SOD1 och förbättrar motorsymtom i musmodeller av amyotrofisk lateralskleros", publicerades i Science Translational Medicine.
ALS kännetecknas av död på motor neuroner vilket börjar i ett fokus centra som sedan förökas genom hela kroppen.De flesta fallen är sporadiska, utan familiär disposition .

 

Mutationer i olika gener, inklusive den som kodar för SOD1, leder till familjär amyotrofisk lateralskleros (FALS).

SOD1 är ett antioxidantenzym som bildar aggregat när det inte veckar korrekt.Dessa aggregat kan orsaka toxicitet i motorneuroner, vilket leder till ALS.


Icke-muterad SOD1 kan också veckas fel och bilda aggregat som resulterar i sporadisk ALS, men de mekanismer som ligger bakom denna process är oklara.
Antikroppsterapier som specifikt riktar sig på felveckad SOD1 har visat positiva resultat i musstudier av ALS.

 

Forskarnas hypotes är att felveckade  SOD1 produceras i kroppen av friska människor men att de naturligt producerar antikroppar som riktar sig mot det skadliga proteinet.

 

Därför undersökte forskarna  B-celler (celler som är minnet i vårt immunförsvar ) hos friska äldre personer för att söka efter humana antikroppar som specifikt binder felveckade och aggregerade SOD1 och genererade alfa-miSOD1.


De testade alpha-miSOD1 på avlidnas ryggmärgsprover från 121 patienter med ALS (23 med FALS och 98 med SALS) och fann att antikroppen specifikt band de felveckade aggregerade från SOD1 i drabbade motorneuroner, men inte på de friska proverna ,eller på prov från FALS-patienter som hade mutationer i andra proteiner.Detta visade att antikroppen specifikt kunde binda felveckat SOD1 utan att störa det korrekta veckade proteinet.

 

Dessutom möss som behandlades med alfa-miSOD1 bromsades utvecklingen av  ALS-symtom De hade starkare muskler, förlorade mindre muskelmassa och hade mer än dubbelt så mycket funktionella motorneuroner vid sjukdomens sista stadium än obehandlade möss.
"Alfa-miSOD1...förbättrade motoriska symtom och förbättrad överlevnad i tre musstudier av ALS, dessa data stödjer vidareutvecklingen av en potentiell behandling för patienter med ALS med fekveckad och aggregerad SOD1, "avslutade forskarna.

 

Hittat Här

https://alsnewstoday.com/2019/01/14/alpha-misod1-antibody-against-sod1-aggregates-improves-symptoms-mouse-model-study/

 

Av judi - 10 januari 2019 21:01

Pressinbjudan: Utredare presenterar LSS-utredningen

 

Torsdagen den 10 januari 2019 överlämnar den särskilda utredaren Gunilla Malmborg över Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till övergångsregeringen. Därefter håller Gunilla Malmborg en pressträff för att presentera förslagen.


https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/01/pressinbjudan-utredare-presenterar-lss-utredningen/

LIVET MED ALS

SPRÅK

Fråga mig

120 besvarade frågor

MENY

Sök i bloggen

ARKIV

GÄSTBOK

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Följ judis livsväg med Blogkeen
Följ judis livsväg med Bloglovin'

Besöksstatistik

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se