Alla inlägg under januari 2012

Av judi - 31 januari 2012 06:45

Här följer lite urklipp

som jag saxat från nätet

 

Mottagare: Kommuner, Landsting,

Brukarorganisationer, huvudmän

för enskilda verksamheter m.fl

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och

stöd till vissa barn under 18 år

 

Den 1 januari 2010 infördes bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

(HSL) och lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

(LYHS), som innebär att barns behov av information, råd och stöd särskilt ska beaktas

av hälso- och sjukvården och dess personal om barnets förälder eller någon annan vuxen

som barnet varaktigt bor tillsammans med

 

• har en psykisk sjukdom eller en psykisk funktionsnedsättning,

• har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada,

• är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel eller

• oväntat avlider.

 

Texten i detta Meddelandeblad bygger i huvudsak på prop. 2008/09:193 Vissa

psykiatrifrågor

 


"Kommunernas anhörigstöd behöver utvecklas för att även nå personer under 65 år som kan behöva stöd"

För att det ska lyckas måste fler delar av socialtjänsten involveras; som individ- och familjeomsorgen

socialpsykiatrin och verksamheter för personer med funktionsnedsättningar.Min egen kommentarDet jag  kan konstatera är att assistansen inte är uppdaterad  om denna lag


som jag ser det så berör det även deras arbetsuppgifter


eftersom det är just dessa ovanstånde grupper av föräldrar som har  assistans i hemmen

förutom de avlidna


Att jag åter igen lägger ut detta på bloggen har med kommentarer jag fått på en av mina inlägg

angånde barnen tvätt etc..samt hjälpen jag tror mig ha rätt till via assistans .


se inlägg 2011 10 22

 

ANNONS
Av judi - 30 januari 2012 06:45

Säg aldrig till mig att .


Att det är jag som bestämmer , för det är inte så jag upplever min situation


För  du skall veta att steget är  stort från att ha varit helt självständig och nu  ta in en ny människa i mitt liv som hjälper mig


jag har inte valt sjukdomen och dess nedbrytande effekt


Att veta och inse att sjukdomen gör mig till  ett vård packet som andra tar hand om

är en process som kräver tid


Livet är inte på mina egna villkor utan utifrån min sjukdom ALS


Det är ALS som dikterar kraven i mitt liv inte jag


Du hjälpande hand skulle inte finnas i mitt liv om inte jag hade ALS

så snälla säg aldrig


Att det är jag  som bestämmer

ANNONS
Av judi - 29 januari 2012 06:45

Änglarna är Guds budbärare, men deras främsta uppgift är att vara Hans rådförsamling. Somliga tror att vi har en skyddsängel som vakar över oss dag som natt, och enligt Dödahavsrullarna har varje människa en ond och en god ängel som ser över ens steg, den ena vill leda henne rätt på livets väg, den andra in på dödens.

Det är också en vanlig tro att man efter döden blir hämtad och ledsagad till himlen av änglar.


I de äldsta kulterna beskrev man änglar väldigt olikt dagens bilder av änglar. Det skiljer sig så väldigt mycket från vår tro på änglar med vingar och barn som de flesta förknippar med änglar.


I förkristen tid i orientaliska religioner beskrevs änglar som ljusvarelser som var gjorda av eld som skyddade ljuset, den högfrekventa energin från att blanda sig med mer lågfrekvent energi. De kallades serafer och keruber, så det är långt ifrån det vi är vana att se på bilder.


Den högsta nivån av änglar, keruber och serafer, kunde omvandla sin energi och beskrivs med fyra olika ansikten och de förmedlar visdom till lägre energivärldar.


Vi människor hör till de lägre energivärldarna och de här mest högfrekventa änglarna kan inte människor komma i kontakt med, de skyddar världsaltet...


Läs mer här

http://www.anna-lena.se/anglar.html

"Angel" Lyrics:
Spend all your time waiting
for that second chance
for a break that would make it okay
there's always some reason
to feel not good enough
and it's hard at the end of the day
I need some distraction
oh a beautiful release
memory seeps from my veins
let me be empty
oh and weightless and maybe
I'll find some peace tonight


In the arms of the angel
fly away from here
from this dark cold hotel room
and the endlessness that you fear
you are pulled from the wreckage
of your silent reverie
you're in the arms of the angel
may you find some comfort here


So tired of the straight life
and everywhere you turn
there's vultures and thieves at your back
the storm keeps on twisting
you keep on building the lies
that you make up for all that you lack
it don't make no difference
escaping one last time
it's easier to believe
in this sweet madness oh
this glorious sadness that brings me to my knees


In the arms of the angel
fly away from here
from this dark cold hotel room
and the endlessness that you fear
you are pulled from the wreckage
of your silent reverie
you're in the arms of the angel
may you find some comfort here
you're in the arms of the angel
may you find some comfort here

Av judi - 28 januari 2012 06:45

TAROT


Lyckans Hjul står för händelser i våra liv som kommer oväntat och plötsligt och som till synes är ödesbestämda. När lyckans hjul dyker upp, kan man vänta sig en förändring som vanligtvis leder till att saker bättre, men inte alltid.


Lyckans hjul kan också stå för ödestro, fatalism, och tron på en högre ordning och mening med våra liv. Många gånger är Lyckans Hjul endast konsekvensen av våra handlingar som tar livet i en eller annan riktning.

Lyckans Hjul står rent allmänt för en förändring.


Läs mer här om tarot kortens betydelse


http://www.twice.se/tarot_lyckans_hjul.htmlHANS ZIMMER - Wheel of Fortune -Varför faller lyckans lott så olika för oss på denna jord?  är det bara ett spel , eller finns det en annan mening i livets än det synbara för ögat?

Själv känner jag ofta att när jag har rett ut en motgång så blir jag starkare trots att min kropp blir svagare av min ALS .

Cirkel of life med Elton johnFrom the day we arrive on the planet
And blinking, step into the sun
There's more to be seen than can ever be seen
More to do than can ever be done


Some say eat or be eaten
Some say live and let live
But all are agreed as they join the stampede
You should never take more than you give


In the circle of life
It's the wheel of fortune
It's the leap of faith
It's the band of hope
Till we find our place
On the path unwinding
In the circle, the circle of life


Some of us fall by the wayside
And some of us soar to the stars
And some of us sail through our troubles
And some have to live with the scars


There's far too much to take in here
More to find than can ever be found
But the sun rolling high through the sapphire sky
Keeps great and small on the endless roundAv judi - 27 januari 2012 06:45

Ibland känns det som att det inte är annat än Måndag och Fredag

dagarna går fort med träning och hemma sysslor

Lördag och Söndag blir slappar dagar som kommer att gå i läsandets tecken


Till helgen har jag laddat med böcker både 2 stycken läsbara böcker som är min släktkrönika

från min fars sida , skriven av en kusin till min far dessa fick jag på posten i veckan och har kikat lite

historiska beskrivningar av och om hur människor har levt förr tycker jag är intressanta

och det blir ju mer intressanta när det handlar om mina egna släktningar

historia var också ett av mina bästa ämnen i skolan så det är säkert inte en tillfällighet att jag gillar

Iguldens böcker 


Han är en historia lärare som har skrivit böcker , romaner om historiska personer och händelser 

så jag har varit på biblioteket och lånat talboken om Rom det finns ju flera stycken Jag har redan lyssnat på den om Roms Portar och nu är jag inne och (läser) lyssnar på nr 2 i serien om Rom den heter konungars Död


Igulden , har även skrivit böcker om Djingis Khan som jag har läst vilka jag kan rekommendera

I början är det  lite svårt att lära sig och lyssna istället för att läsa ,men det är rätt behagligt när man lär sig det .


På grund av mina  svaga muskler är det en fördel att inte behöva anstränga sig  för mycket särskilt med sådant som skall vara avslappnande

speciellt på morgonen när jag tar på mig andningsmasken som jag egentligen skall

ha hela natten vilket jag inte kan jag har inte vant mig ännu ...så är det skönt att sätta på en talbok och lyssna till en bok under tiden jag får i mig luft med ett övertryck så att koldixiden byts ut i kroppen så att både kroppen och även jag känner mig lite piggare..


 

Av judi - 26 januari 2012 06:45


Riktlinjer för Rehabiletering i Kronobergs län


Behandling


Någon botande behandling finns för närvarande inte.


Behandlingen inriktas istället på att få så god livskvalitet som möjligt för patient och närstående genom att lindra symptomen, kompensera för funktionsnedsättningarna med hjälpmedel samt ge stöd och god omvårdnad.Aktuella studier har visat att det är möjligt att påverka livskvalitet och överlevnadstid, framför allt för patienter som har fått stöd och hjälp av multiprofessionella team. Även om resultaten inte är helt entydiga så rekommenderas detta arbetssätt genomgående i vetenskapliga artiklar.För patienter med en mer långsamt progredierande muskelneuronsjukdom kan det bli aktuellt med t ex träningsperioder hos sjukgymnast inom primärvård.


Behov kan även finnas av insatser från Vuxenhabiliteringen. Vuxenhabiliteringen kan till personer i yrkesverksam ålder erbjuda insatser enligt LSS § 9:1. Insatsen ska vara individuellt anpassad och innefattar även stöd till närstående. 


Dessa insatser bör initieras av ALS-teamet som v b överför information för fortsatt behandling.EgenvårdI början av sjukdomsförloppet har patienten ofta ork och möjlighet att träna på egen hand. Träning av måttlig grad rekommenderas, t ex promenader, cykling, bassängträning och träningsprogram för att bibehålla rörlighet.Även träning vid tal- och röstproblem kan ske i form av självträning efter instruktion av en logoped. Korta träningspass rekommenderas för att undvika uttröttbarhet.http://www.ltkronoberg.se/upload/ALS%20slutversion%20juni%202010.pdf

Av judi - 25 januari 2012 06:45

På Bodymove tränar vi dig som har ALS. Vårt mål är att du ska kunna utföra dagliga aktiviteter lättare och öka livskvaliteten.


Träningen syftar till att hålla dina leder och muskler mjuka samtidigt som vi tränar för att bibehålla styrkan i musklerna.


Sjukgymnasten gör en inledande bedömning av varje person innan vi kommer överens om deltagande. Aktiviteterna är varken för svåra el för lätta. Tillsammans med sjukgymnasten hittas lämpliga, lagom utmanande program som är individuellt anpassade. Gemensamt hittas även passande aktiviteter för hemträning.

Till dig i Uppsala trakten


http://www.bodymove.se/?page_id=19


Av judi - 24 januari 2012 06:45


Amyotrofisk lateralskleros (ALS) har principiella likheter


med resttillstånd efter polio eftersom en reinnervation sker på


likartat sätt av muskelfibrer som förlorat sin ursprungliga


nervförsörjning.

Detta kan ha berott dels på att epidemiologiska

studier påvisat hög fysisk aktivitet före insjuknandet,

dels på risken för överutnyttjande av muskulaturen i

det progressiva skedet.


Nya studier visar dock på positiva

effekter av fysisk träning vid ALS, särskilt om intensiteten

är moderat och framför allt syftar till att förbättra den muskulära

uthålligheten.


Läs mer här

http://www.lakartidningen.se/old/content_0423/pdf/2008_2012.pdfExempel på träning kan vara


Uthållighetsträning.

Den reducerade muskelfunktionen, inte sällan spridd

asymmetriskt i olika kroppsdelar, begränsar möjligheten och

valet av aktiviteter. Leder kan vara instabila med lätt utlösbar

smärta.


Bassängträning.

 

Bassängträning har visat sig vara en tacksam

träningsform. Muskelträning, mer allmän fysisk aktive-

ring och effekter av det varma vattnet på rörlighet och smärta

kan här kombineras. I en nyligen genomförd kontrollerad

studie av bassängträning under fem månader erhölls minskad

smärtupplevelse och lägre hjärtfrekvens vid samma belastning

på cykelergometer än före träningen
LIVET MED ALS

SPRÅK

Fråga mig

120 besvarade frågor

MENY

Sök i bloggen

ARKIV

GÄSTBOK

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Följ judis livsväg med Blogkeen
Följ judis livsväg med Bloglovin'

Besöksstatistik

Länkar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se